Wist Hembygdsförening på båtresa med Kind på Kinda kanal.


Text och foto: Håkan Gustafsson (HG); Foto: Anette Söderman (AS), Bengt Lindström (BL)

Lördagen den 26 maj samlades 45 medlemmar vid Vist församlingshem för gemensam avfärd med buss till Brokind, där vi klockan ca 10:30 gick ombord och installerade oss vid uppdukade bord i båtens matsal, straxt efter avfärd serverades dagens lunch som avnjöts medans vi kryssade fram på Rängensjöarna och Kinda kanal fram till slussarna vid Hovetorp och Hamra, den sista delen av resan gjordes på Stångån fram till vår ändstation Prästgårdskajen.

Under resan kunde man i ett fantastiskt försommarväder njuta av hur underbart vacker vår natur är sedd från sjösidan.


Förväntansfulla deltagare väntar på att embarkera. (Foto: AS)
Kinda kanal strax före Hovetorp. (Foto: HG)


Genom kanalen vid Hovetorp. (Foto: AS)
Hamra nedre sluss. (Foto: HG)
Stureforsbadet. (Foto: HG)
Vist Kyrka (Foto: HG)

Prästgårdskajen (Foto: HG)


Bengt Lindströms bilder kom med senare - lades in här 181002:


Foto: BL


Foto: BL


Foto: BL


Foto: BL


Foto: BL


Foto: BL


Foto: BL


Foto: BL


Foto: BL