Hänt före år 2000

Några få exempel

Föreningen bildades 1976 på initiativ av Tyra Carlsson. Dagordningen vid föreningens bildande den 26 november 1976.
Correns artikel i november 1976 om föreningens bildande
I februari 1978 skrev Gunnar Kleist den sång om föreningens bildande som återges här.
En trevlig kallelse till årsmötet 1979
Vid hembygdsföreningens 10-årsjubileum 1986 höll föreningens förste sekreterare, Ola Persson,  ett tal som återges här.