Kafferepet i Fornhemmet 03-09-07

Kafferepet gick av stapeln vid ett långbord utomhus i härligt sommarväder. Ingmar hälsade välkommen och tackade för väl utförda insatser.  

Ingmar bad också om de närvarandes synpunkter och förslag beträffande eventuell placering vid Fornhemmet av ett nu nedmonterat litet magasin som stått vid Grönsved och som erbjudits föreningen.