Kulturafton med

Karl-Olof Bergman

Biolog och forskare på Linköpings universitet

03-10-16

Karl-Olofs ämne för kvällen var Dårgräsfjärilen. Visste du:

  • att fjärilen i Sverige bara finns på Gotland och i Östergötland

  • att dess biotop är lövskog med öppna inte alltför stora gläntor

  • att den är hotad i ytterligare ett 20-tal europeiska länder

  • genom att märka fjärilar med "tuschpenna" har Karl-Olof kunnat följa enstaka individers liv

  • att bara två av 140 ägg utvecklas till en färdig fjäril

  • att ett ägg bara är en mm stort

  • att puppstadiet varar i 10 månader

  • att den sedan som utvecklad fjäril lever i bara 5-8 dagar i snitt. En fjäril levde dock i 24 dagar. Kallt väder ger lägre aktivitet och längre liv.

  • att den under sin livstid inte förflyttar sig mer än ca 100 m från den plats där den "föddes".

Allt detta och mer därtill fick vi 30 som var närvarande veta. Dessutom fick vi se vackra diabilder.

Efter föredraget serverades kaffe med kaka för en billig penning.