Program för 2022i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan

Lördag 23 april kl. 10:00
Hägnadskurs vid Fornhemmet.

Onsdag 27 april kl. 18:00
Naturcirkel med 5 tillfällen.
Samling på parkeringen, Sturefors idrottsplats.
För info och anmälan kontakta Eva Sievert 070-378 58 29.

Söndag 8 maj kl. 10:00
Vårröjning utomhus vid Fornhemmet.

Tisdag 24 maj kl. 6:30
Kommunekolog Johan Molin guidar oss i Vistkärrets naturområde som bjuder på olika naturtyper och ett rikt fågelliv. Samling vid Stureforsbadet, medtag gärna fika. Kostnad 20 kr.

Lördag 28 maj kl. 10:00
Torpvandring Källsäter/Lövingsborg

Anders Kaliff, professor i arkeologi, berättar minnen.

Medtag kaffekorg.

Samling vid parkeringen, Idrottsplatsen

Onsdag 8 juni kl. 17:00
Visning av Nya Slottet Bjärka-Säby.

Kaffe finns att köpa i serveringen.

Anmälan senast 27 maj till Eva Sievert 070-378 58 29

Tisdag 14 juni kl. 10:00
Städning invändigt vid Fornhemmet

Söndagar från 3 juli t.o.m. 11 september kl. 14:00-16:30
Visning av Bjärka-Säby Fornhem.

Söndag 17 juli kl. 10:00
Slåttergille och höhässjning vid Fornhemmet. Medtag kaffekorg.

Söndag 24 juli kl. 10:30 – 13:30
100-årsfirande av Fornhemmet.

Söndag 21 augusti kl. 14:00 - 16:00
Våffelfest i Bomtorpet.

Torsdag 20 oktober kl. 18:30
Kulturafton i Församlingshemmet.
Reinhold Castensson, vattenforskare på Liu, berättar
om Kinda kanal
Kaffeservering och lotterier.

Entré 60:- inkl. fika.

Lördag 10 december kl. 10:00 – 14:00
Julmarknad i Bomtorpet med försäljning av kaffe, glögg, kransar, böcker, brödlotteri, honung mm.