Torpvandring Källsätter - Lövingsborg 2022-05-28

Text: Bertil Tunel. Foto: Bertil Tunel och Anette Söderman

Efter att regnet i stort sett dragit bort samlades vi, 23 personer samt en bebis och en hund, vid Idrottsplatsen för att förflytta oss till Källsätter via den nya spången över Vistkärret. Vår egen arkeologiprofessor Anders Kaliff från Uppsala Universitet mötte oss där och redogjorde för platsens historia. Här fanns två torp redan på 1780-talet, ett tillhörande kyrkan och det andra till Skog. På häradsekonomiska kartan från 1868-77 kallas Källsätter för Säby fattighus då det var fattighus för Bjärka-Säby rote. Inga synliga spår av huset finns kvar idag med undantag för jordkällaren ett tiotal meter bort. En blåsig aprildag 1947 brann huset ner under stor dramatik men alla boende klarade sig välbehållna. Om detta kan man läsa i Correns artikel här.

En bit upp i skogen finns en sedan minst ett sekel stensatt källa varifrån man hade grävt ett dike för vattnet ner till Källsätter. Källan är numera ofta torrlagd. Nära vägen ett kort stycke norr om jordkällaren finns en fungerande källa.

Vandringen fortsatte till Lövingsborg där innehavaren Dan Andersson berättade lite om torpets historia. Hans farmors far Carl August Johansson med hustru Axelina ägnade sig bl a åt biodling som resulterade i diplomet nedan. Familjen hade nio barn födda mellan 1890 och 1903.

Slutligen intog vi vårt fika i Lövingsborgs trädgård som en gång hade 50 fruktträd.

Jordkällaren till Källsäter  

Dan Andersson visar den minimala ladugården