Torpvandring i Skogs by Vist socken.

Lördag den 5 april 2003

Soligt men kallt och blåsigt!

Rester efter okänt torp nedanför bergknallen väster om Nysätter.

    

 

Torpvandring nr två i Skog gick i markerna väster om Nysätter och tog oss till lämningar efter tre torp varav ett troligen är resterna efter Enbacken. Under vägen såg vi också Per Jönses äng, något som kunde varit potatisgropar och utmed Östgötaleden möjligen järnåldersgravar.

 

Efter avslutad vandring blev vi, ca 15 personer, bjudna på kaffe hos Karl Axel och Anette Jonsson. Tack så väldigt mycket.