Kulturvandring vid Skorpafallet, Hovetorp 2018-05-20

Trämassefabriken/kraftverksbyggnaden på våren 2014.

I strålande solsken samlades på söndagsförmiddagen 26 personer för vandring bland lämningar från de industrier som en gång funnits vid vattenfallet i Stångån. Vi startade med att Henrik Wallenqvist, ägaren till den byggnad som 1890 startade som trämassefabrik för att 1920 omändras till kraftstation, öppnade upp så vi kunde bese huset invändigt, av utrustning från de båda epokerna fanns nästan ingenting kvar. Efter avslutad rundvandring i fabriksbyggnaden berättade Håkan Gustafsson hur omfattningen av produktionen varit, hur varor levererades från kanalen på en 500 meter lång och 600mm spårbana där hästar var drivkraften, hur färdig trämassa fraktades på pråmar i Stångån, hur man efter järnvägens tillkomst i början av 1900-talet anlade en 530 meter lång linbana upp till Hovetorp järnvägsstation.

 

 

 

 

 

Därefter följde vi nedströms i svårframkomlig terräng den kanal som ledde vatten till Skorpa nya kvarn, av kvarnbyggnaden som uppfördes 1897 finns bara delar av grundkonstruktionen kvar, man kan också se var dammluckor funnits för att styra vattnet in eller vid sidan av byggnaden. 1966 stängdes kvarnen för att rivas i början av 1980-talet.

Rester av "Nya" kvarnen

Vandringen fortsatte fram till bron där vi gick igenom de verksamheter som funnits vid Skorpafallen, här har sedan 1300-talet funnits bl.a. kvarnar av olika konstruktioner, sågverk, smedjor, tegelbruk, garveri.

När man 1963 invigde kraftstationen vid kanalen i Hovetorp tystnade den brusande forsen, i dag rinner bara 0,5 m3/sekund genom ravinen. Det anlades några fördämningar för att behålla vattenspeglarna ovanför fallet.

Hotat vattenspegel

Hotad vattenspegel

Stångån före fördämningen vid Sågarstugan

På en skuggig plats i Ove Berggårdens trädgård avnjöt vi det medtagna kaffet. Vi fick även information av Olov Jonsson om det av Tekniska verken tänkta borttagandet av fördämningar i ån för att skapa fri vandringsväg för fisk.

Fikarast

Vandring avslutades med att vi tittade på grunderna efter det som troligtvis var platserna för de första kvarnarna vid Skorpafallet.

Kvarbliven kvarnsten

Kvarbliven kvarnsten

Text: Håkan Gustafsson

Foto: Bertil Tunel