Aspar vid Gunnarsbo

Aspen växer i mycket vacker betad hagmark ca 300 m öster om Gunnarsbo.

Aspen är förmodligen Sveriges grövsta med en omkrets av 380-390 cm och en höjd av dryga 20 m. I samma hage finns flera andra grova aspar varav den näst grövsta är ca 350 cm i omkrets.

Gunnarsbo ligger ca 3 km sydost Bjärka-Säby i ett vackert haglandskap. Den stora eken finns i skogsbrynet alldeles söder om gården och gölen ligger ca 500 öster om gården.

Bilderna är tagna 2001-12-09. Fotograf: okänd