Wist Hembygdsförenings bildarkiv

Bilder utan info

 

Löpnummer Bildstorlek Upplösning

 

Motiv/bildtext

 

Bildleverantör

Anm.

WA3-014.jpg Okänt hus    
WA5-1297Okänd kvinna
Hjälp, tack!