Wist Hembygdsförenings bildarkiv

Gruppbilder

 

Löpnummer

 

Skannad datum

Motiv/bildtext

Bildleverantör

Anm.

TK231 Stina Hermansson plus två andra damer, Hybbeln,  730806
TK769 TK769.jpg (140860 byte) Mats i Skog, Krister Gustavsson (Ebbetorp), Håkan Norrman (Karsnäs), 
Ingrid Carlsson, Nils-Åke (Styvinge)
TK771 TK771.jpg (69576 byte) 4H på utflykt 1964
TK793 TK793.jpg (130056 byte) I backen vid Christinas stuga, vintern 1965.
WA1-035 WA1-035.jpg (134656 byte) Gymnasist och studentmötet på Bjärka-Säby 14 - 19 juni 1904.  Foto: Johan Thorin 1904
WA1-036 WA1-036.jpg (134699 byte) Gymnasist och studentmötet på Bjärka-Säby 14 - 19 juni 1904.  Foto: Johan Thorin 1904
WA1-056A WA1-056A.jpg (69585 byte) Från vänster:Madam Dalstedt (Gamle Dahlstedts mor)Mor Hedlund Snickare-Kalles änka. Foto: Johan Thorin ca 1910
WA1-062A WA1-062A.jpg (71153 byte) Bjärka-Säby hotell. Personer: Fru Adell (hotellet), handlare Isaksson och hans hustru Elsa Isaksson.  Foto: Johan Thorin ca 1920

WA5-045

57 x 82

300dpi

2003-03-07

Interiör från Tolstorp c:a år 1935.

Barbro Sandell

Törnevalla

 

WA5-047

Neg. 31 x 40

03-03-09

WA5-047.jpg (21248 byte)

?

Gåva från Margit Ekman vid Ingmar Carlsson

Negativ avfotograferat på ljusbord med digitalkamera

WA5-187

88 x 138

600 dpi

WA5-187.jpg (32764 byte)

Symöte i Skog c:a 1925

Anette Jonsson

Personer på bilden, se filen ”Symöte i Skog omkring 1925”

WA5-219

WA5-219.jpg (53450 byte)

August Petersson med trädgårdsdrängar vid Sturefors slott.

Längst till höger trädgårdsmästare August Petersson (med fluga).

 

Sture Prebert

Foto taget framför trädgårdsmästar- bostaden, troligen 1923 – 24.

 

WA5-220

170x230

600 dpi

WA5-220.jpg (39378 byte)

Bröllop i Risnäs c:a 1924

Ragnhild Borg

Personer på bilden, se filen”Foto från bröllop i Risnäs Överby.doc”

WA5-237

90 x 128

600 dpi

2003-11-13

WA5-237.jpg (27624 byte)

Nr 2 från vänster: Edvin Karlsson

Ingmar Carlsson

Edvin Karlsson: Född 27/3 1887.

Nattvakt vid Sturefors gård 14/3 1941 – 12/10 1954. Arrendator i Åndebäck 1921 – 1939, c:a 13 ha åker.

WA5-238

90 x 128

600 dpi

2003-11-13

WA5-238.jpg (29501 byte)

Längst till vänster: Edvin Karlsson

Ingmar Carlsson

Edvin Karlsson: Född 27/3 1887.

Nattvakt vid Sturefors gård 14/3 1941 – 12/10 1954. Arrendator i Åndebäck 1921 – 1939, c:a 13 ha åker.

WA5-244

175 x 230

600dpi

2004-01-15

WA5-244.jpg (50600 byte)

Kyrkoherde och Fru Axel Bromans silverbröllopshögtid i Wists Prästgård den 3 aug. år 1921.

Inger Strömberg

WA5-367

90 x 139

400 dpi

2004-05-15

WA5-367.jpg (42503 byte)

Anette Jonsson

WA5-371

90 x 13

400 dpi

2004-05-15

WA5-371.jpg (29785 byte)

Anette Jonsson

WA5-373

167 x 229

400 dpi

2004-05-15

WA5-373.jpg (37281 byte)

Hovetorp

Anette Jonsson

Foto Johan Thorin 1909

WA5-382

120 x 165

600 dpi

2004-10-07

WA5-382.jpg (31480 byte)

Bröllop i Bo 19/5 1918.

Göte Gustavsson

Foto Jon Gillberg, Linköping

WA5-384

83 x 131

400 dpi 2004-10-28

WA5-384.jpg (65532 byte)

?

Bengt Gustavsson

52497

WA5-390

150 x 200

400 dpi

2004-10-28

WA5-390.jpg (39086 byte)

Risnäs Nedergård (Nergård). Kalas eller husförhör?

Lasse Gustavsson

52268

WA5-398

114x168

400 dpi

2004-11-10

WA5-398.jpg (23859 byte)

Martin Göransson, Ingmar Carlsson, John Drodt, Carl-Johan Jonsson, Arnold Norman, Sten Gustafsson, Göte Gustavsson

Marianne Gustavsson

WA5-410

100x100

400 dpi

2004-11-29

WA5-410.jpg (25318 byte)

Agnes på ”brona” firar 60 år

Lasse Gustavsson

52268

WA5-411

104x154

400 dpi

2004-11-29

WA5-411.jpg (33278 byte)

Agnes på ”brona” firar 60 år

Lasse Gustavsson

52268

WA5-425

168x227

600 dpi

2005-01-20

WA5-425.jpg (39728 byte)

Grevinnan Bielkes 50-årsfest 1945.

Ivan Thorn

Namn, se fil

Bild WA5-425 Grevinnan Brita Bielkes 50-årsfest 1945.doc

WA5-435C

89x140

400 dpi

2005-01-27

WA5-435.jpg (29541 byte)

Personal vid Vist ålderdomshem 1947 (?)

I mitten föreståndarinnan frk. Granberg samt biträdena Lisen Samuelsson (t.v.) och Dagny Lindholm (t.h.).

Anitha Dahlstedt

WA5-436

89x140

400 dpi

2005-01-27

WA5-436.jpg (41357 byte)

Vist ålderdomshem 1947 (?).

Stående nr. 3 fr. v. David ???, t.h. vaktmästare Axel Pettersson.

I främre radens mitt: tant Ann-Sofie.

 

Anitha Dahlstedt

WA5-439

104x148

400 dpi

2005-02-03

WA5-439.jpg (31924 byte)

Karsnäs

Siv Larsson

Ängsullsv. 12

590 54 Sturefors

013-522 36

Foto J. Thorin, Åtvidaberg 1909

WA5-449

89x139

600 dpi

2005-02-19

WA5-449.jpg (46627 byte)

Vid Medevi brunn. Mor Helga Johansson (Gustavsson) sitter längst fram

Ingegerd Drotth

 

WA5-457

55x81

600 dpi 2005-05-04

WA5-457.jpg (28265 byte)

Gymnastikgruppen i Hovetorp 1942 - 1943

Curt Hjalmarsson

WA5-491

172x231

400 dpi

2005-05-29

WA5-491A.jpg (30256 byte)

1923 års konfirmander. Konfirmandjubileum 1963

Nils Holger Johansson

WA5-498

77x77

400 dpi 

2005-05-29

WA5-498.jpg (33462 byte)

Timmerkörning. Arbetsbild från Sturefors

Nils Holger Johansson

WA5-500

80x81

400 dpi

2005-05-29

WA5-500.jpg (29864 byte)

Stureforsanställda får medalj (?). Brita Bielke på Åhagen.

Nils Holger Johansson

WA5-502

123x234

400 dpi

>2005-05-29

WA5-502.jpg (38605 byte)

Sturefors IF 25 år 1957.

Nils Holger Johansson

WA5-523

100x150

400 dpi

2005-08-16

WA5-523.jpg (46662 byte)

Bröllop . Vem, var och när?

Stig Svensson genom

Ingmar Carlsson

WA5-524

600 dpi

2005-08-18

WA5-524.jpg (45328 byte)

Ingmar Carlsson

Foto Siv Svensson, Linköping

WA5-525

171x228

600 dpi

Elever i Vist skola c:a 1925

Margit Johansson

Namn, se fil

Bild WA5-525_namn.doc

WA5-527

WA5-527.jpg (56153 byte)

50-årsjubileum för 1930 års konfirmander i Vist

Margit Johansson

Namn från tidningsurklipp.

WA5-531

100x150

300 dpi

2005-09-04

WA5-531.jpg (52029 byte)

Minne från slåttergille vid Fornhemmet 2005-06-10

Ingmar Carlsson

Foto: Hans och Lena Lind

WA5-536

168x230

300 dpi

2005-09-05

WA5-536.jpg (34075 byte)

Anitha Dahlstedt

WA5-537

164x224

300 dpi

2005-09-05

WA5-537.jpg (38674 byte)

Anitha Dahlstedt

WA5-541

168x230

300 dpi

2005-09-05

WA5-541.jpg (40971 byte)

Anitha Dahlstedt

WA5-542

164x223

300 dpi

2005-09-05

WA5-542.jpg (45520 byte)

Familjen Ekman i Salongen på Bjärka-Säby slott. Från vänster: Carl, Ann-Marie, Oscar, Conrad, Harald, Anna, Oscar och Gunnar. Bild från 1930-talet.

Anitha Dahlstedt

WA5-543

119x220

300 dpi

2005-09-05

WA5-543.jpg (40384 byte)

Stående från vänster: Birgit Eriksson, Siv Fredriksson, Bertil Wilhelmsson, Johan Arvidsson, Roger Samuelsson, Maj-Britt Johansson, Marie-Louise Pettersson.

Sittande fån vänster: Ingela Fredriksson, Ing-Britt Wingren, Gun Larsson?

Anitha Dahlstedt

WA5-545

100x150

400 dpi

2005-09-08

WA5-545.jpg (54782 byte)

Hjortkälla. 

Besök av landshövding Björn Eriksson. 

Ingmar Carlsson

Copyright Göran Furuland

WA5-641

83x114

600 dpi

2005-10-07

WA5-641.jpg (31236 byte)

Ivan Thorn

WA5-665

87x124

400 dp

2005-10-14

WA5-665.jpg (52756 byte)

PRO

Anitha Dahlstedt

WA5-666

80x110

300 dpi

2005-10-16

WA5-666.jpg (36370 byte)

Personer, se bild WA5-666_baksida

Maja Gustafsson

WA5-666_baksida

2005-10-16

Maja Gustafsson

WA5-666_detC

1200

2005-10-16

Ida Andersson *1873-01-03 och Klas Andersson * 1865

Maja Gustafsson

Bearbetat utsnitt ur WA5-666

WA5-671

109x155

400 dpi

2005-10-16

WA5-671.jpg (21508 byte)

Bernt Kristoffersson

WA5-672

173x23

400 dpi

2005-10-16

WA5-672.jpg (32174 byte)

Bernt Kristoffersson

WA5-675

124x141

400 dpi

2005-10-17

WA5-675.jpg (29559 byte)

Maja Gustafsson?

WA5-676

117x170

400 dpi 2005-10-17

WA5-676.jpg (27812 byte)

Maja Gustafsson

WA5-697

76x120

300 dpi

2005-11-11

WA5-697.jpg (58539 byte)

St. Dala med familjen Andersson.

Från vänster Einar f. 1894 - Bertil f. 1906 - Alvar f. 1901 - Åke Berg (kusin till barnen) - pappa Hjalmar f. 1869 - Elsa f. 1904Margit f. 1915 - Agda f. 1900 - Josef f. 1911 - mamma Emma f. 1870

Stig Jonsson

<Bild in via nätet> >

WA5-699

94x144

600 dpi

2005-11-14

WA5-699.jpg (33742 byte)

”Jobbare under Sturefors”

Maria Gustafsson (Maja i Solebo)

WA5-700

94x144

600 dpi

2005-11-14

WA5-700.jpg (43152 byte)

”Jobbare under Sturefors”

Maria Gustafsson (Maja i Solebo)

WA5-710

120x170

400 dpi

2006-01-04

WA5-710.jpg (25780 byte)

Ingmar Carlsson

WA5-747

78x81

400 dpi

WA5-747.jpg (20818 byte)

Spannmålsmagasinet i Sturefors från 1950-talet

På lastbryggan från vänster: "Manne" Gustafsson, Valdemar "Valle" Karlsson, Elis Karlsson

Lars Sylvan

WA5-751

54x88

400 dpi

WA5-751.jpg (43802 byte)

Söndagsskola i Vilan 1940-talets slut.

Lars Sylvan

WA5-757

82x111

400 dpi

 

WA5-757.jpg (60922 byte)

Frikyrkomöte i Rosendal 1930-tal

Lars Sylvan

WA5-758

56x86

400 dpi

 

WA5-758.jpg (33358 byte)

Interiörbild från Vilan 1940-talets senare del.

Lars Sylvan

WA5-759

57x84

400 dpi

 

WA5-759.jpg (31769 byte)

Interiörbild från Vilan1940-talets senare del.

Lars Sylvan

WA5-762

85x135

400 dpi

 

WA5-762.jpg (36642 byte) Frikyrkomöte i Rosendal 1932. Lars Sylvan

WA5-765

79x113

150 dpi

WA5-765.jpg (57853 byte)

Byggnadsarbetare vid Bjärka-Säby

Helge Fransson

WA5-772

57x82

600 dpi

WA5-772.jpg (44403 byte)

Till vänster Nils Ferdinand Gustavsson i Vreta, far till Gunnar och Oskar.I mitten Gunnar Gustavsson, den siste bonden i Vreta.Till höger Oskar Gustavsson, bonde i Vinstorp.

Ingmar Carlsson

WA5-773

 

WA5-773.jpg (39787 byte)

Torpvanddring Hybbeln (?)

Helge Fransson

WA5-782

WA5-782.jpg (30521 byte)

Birger Jönsson, Karl Johansson, Ivar Andersson, okänd.

Helge Fransson

WA5-786

WA5-786.jpg (32973 byte)

Bilden tagen utanför mejeriet vid Sturefors. Kriss Enkurs och hans fru Malvine sitter i mitten.  I knät på Kriss sitter sonsonen Vallmino Wåhlsjö.

Helge Fransson

Birgit & Josef Hackl:

Paret Enkurs kom från Lettland under kriget och bodde på övre våningen av mejeriet. Kriss arbetade först som nattvakt på gården och sedan som trädgårdsarbetare. De hade flera barn (2 söner och 2 döttrar).

Foto: Tore Wåhlsjö

WA5-794

WA5-794.jpg (48896 byte)

Trädgårdsdrängar vid Sturefors

Helge Fransson

WA5-853 WA5-853.jpg (67746 byte) Missionshuset Vilan 1939 Lars Sylvan Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-859 WA5-859.jpg (92876 byte) Lars Sylvan Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-872 WA5-872.jpg (83226 byte) Skog Rusthåll Anette Jonsson
WA5-873 WA5-873.jpg (151543 byte) Carl-Johans konfirmation Anette Jonsson
WA5-922 WA5-922.jpg (62686 byte) Originalfoto på Landsarkivet i Vadstena.
WA5-942 Barnkalas hos Jonssons i Skog. Bild från ca. 1930. Bengt Gustavsson
WA5-947 Kaffepaus. Från vänster: Göte Gustavsson, Lars Gustavsson, Hans Gustavsson. Bengt Gustavsson
WA5-973 WA5-973.jpg (61106 byte) Fam. Aspan, Novik, Jungenfeldt samt Greta Svensson Anette Jonsson
WA5-974 WA5-974.jpg (46269 byte) Albert Ekdahl, Märta Jonsson, faster Tegni, Arvid Tegni, Axel Jonsson och Emilia Ekdahl Anette Jonsson
WA5-990 WA5-990.jpg (104317 byte) Källsäter.
Från vänster Anna Granberg, Dagny Lindholm (från Hovetorp), Axel Pettersson, Lisen Samuelsson.
Marianne Gustavsson Namnuppgifter från Marianne Gustavsson. Axel Pettersson var "allt i allo" på Källsäter.
WA5-994 WA5-994.jpg (130194 byte) Personal vid Vist ålderdomshem Ingmar Carlsson
WA5-995 WA5-995.jpg (53181 byte) Selma Henriksson till vänster vid Vist nya ålderdomshem. Ingmar Carlsson Vykort från Selma Henriksson till Annie Pettersson.
WA5-996 WA5-996.jpg (68040 byte) Boende och personal på Vist gamla ålderdomshem. Ingmar Carlsson
WA5-998 WA5-998.jpg (79828 byte) Nr 2 från vänster är Selma Henriksson. På bilden ses också "pojkarna" Victor Andersson och Herman och Isak Gibstein. Ingmar Carlsson
WA5-999 WA5-999.jpg (91497 byte) Selma Henriksson m.fl. Vist nya ålderdomshem. Ingmar Carlsson
WA5-1002 WA5-1002.jpg (146236 byte) Ingmar Carlsson
WA5-1004 WA5-1004.jpg (112837 byte) Selma, Annie i "gänget" på utflykt.
Baksidetext (Något ändrad) Selma m. "tanter". Herman o Isac hette nog Gibstein, den tredje var Viktor Andersson.  Pappa finns inte med, det här var tidigare.
Gunvor Henriksson Lillbackevägen 1 31172 Falkenberg
WA5-1006 WA5-1006.jpg (78589 byte) Syster Selma, Selma Henriksson, med 2 "tanter" på (gamla) ålderdomshemmet Källsäter. Gunvor Henriksson
WA5-1007 WA5-1007.jpg (87664 byte) Nr 2 från vänster är Ida Gylling, omnämnd i Selma Henrikssons dagböcker. Sannolikt är det hennes make som sitter till vänster. Bilden kopierad i januari 1968. Ingmar Carlsson
WA5-1024 WA5-1024.jpg (143194 byte) Vid Vist ålderdomshem Källsäter.
Axel, personal, 2 damer.
Ivan Thorn
WA5-1037 Skördearbete, rast, vila på Wässentorps ägor Anders Ekdahl
WA5-1039 WA5-1039.jpg (127775 byte) Anders Ekdahl
WA5-1041 Oskar Anderssons familj. Bild från Labbenäs. Till vänster Oskar Andersson, nr 4 från vänster Oskars broder Ernst. Längst till höger Bertil. Nr 2 från höger Karl. Nr 4 från höger Gösta, en av dåtidens bästa tävlingsåkare på cykel. Ernst Oskarsson
WA5-1042 Mannen i mitten med slips är Karl Oskarsson, längst till höger Anna Oskarsson. Ernst Oskarsson
WA5-1043 Vid Stora Fallemo ca 1935-1936. Ernst Oskarsson
WA5-1044 Mete från brygga vid Labbenäs. Ernst Oskarsson
WA5-1047 Badbild från Sparrviken.
Från vänster Erik Oskarsson, okänd, Gösta Oskarsson, Hjalmar Nilsson (känd cykelhandlare i Linköping med butik och verkstad vid gamla busscentralen), Elisabet Nilsson (gift med Hjalmar), Anna Oskarsson
Ernst Oskarsson
WA5-1048 Bussresa Ernst Oskarsson
WA5-1049 Kaffe i gröngräset vid Labbenäs.
Ernst Oskarsson
WA5-1056 Skördearbetare vid Norrberga framför traktor. Bild från ca 1950. Nils-Holger Johansson
WA5-1057 Rastande timmerkörare vid Sturefors. Nils-Holger Johansson
WA5-1168 Bjärka-Säby gymnastik- och idrottsförening.
Gruppbild tagen vid märkestagning i gymnastiksalen i Hovetorps skola. 1940-talet?
Inga-Lisa Philipsson Namn från Nils-Erik Norrman 2014-01-29
WA5-1169 Bjärka-Säby gymnastik- och idrottsförening.
Gruppbild tagen vid märkestagning i gymnastiksalen i Hovetorps skola på 1930-1940-talen
Inga-Lisa Philipsson Namn från Nils-Erik Norrman 2014-01-29
WA5-1170 Bjärka-Säby gymnastik- och idrottsförening.

Okända gymnaster

Inga-Lisa Philipsson  
WA5-1171 Bjärka-Säby gymnastik- och idrottsförening.

Ledare Folke Philipsson (i mörk kavaj)

Inga-Lisa Philipsson Namn från Nils-Erik Norrman 2014-01-29
WA5-1172 Bjärka-Säby gymnastik- och idrottsförening.

Bild från 1940-talet, tagen i gymnastiksalen i Hovetorps skola.

Nils-Erik Norrman Namn från Nils-Erik Norrman 2014-01-29
WA5-1173 Bjärka-Säby gymnastik- och idrottsförening.

Bild från 1950-talet, tagen på Bjärka-Säby idrottsplats

Nils-Erik Norrman Namn från Nils-Erik Norrman 2014-01-29
WA9-108 WA9-108.jpg (166135 byte)
Nils Sjöbert, Gösta Johansson, ??,
Vera Sjöbert,??

 

Ivan Thorn Ivan Thorn sent 80-tal
WA5-1176
Karolina och Albin Wiberg utanför stugan Hagsäter, Sturefors,
jämte döttrarna Anna och troligen Ella och Astrid. Omkring 1910?

 

Kerstin Swärd 2014  
WA5-1206 Berta Markman fyllde 50 år 1954-06-11
Christina Gustavsson
 

WA5-1279
2017-04-09

Deltagare vid inspektor Karl Anton Karlssons 50-årsfirande 1925

Gunnel Falk

Bild med extremt god skärpa.

Foto: Stenhart, Linköping.

WA5-1286
2017-04-09

Deltagare vid inspektor Halvar Jungenfelts 50-årsfirande 1944

Ivan Thorn

Foto: Gillbergs foto, Linköping.

Inspektor Karl Halvar Jungenfelt var född 1894-08-03 i Vagnhärad.