Bilder med anknytning till Kinda kanal
Klickbara bilder!!!!

Se även Kinda kanals egen hemsida

 

Löpnummer

Bildformat

Upplösning

Skannad datum

Motiv/bildtext

Bildleverantör

Anm.

WA5-051

57 x 82

300dpi

03-03-10

WA5-051.jpg (23438 byte)

Bandymatch. Labbenäs i bakgrunden

Hans Lindh

 

WA5-056

57 x 82

300dpi

03-03-10

WA5-056.jpg (26864 byte)

Bandygänget från Kolbyttemon. De spelade bandy på Labbenäsviken i början av 50-talet

Hans Lindh

 

WA5-140

Neg 60 x 90

WA5-140.jpg (23548 byte)

Kinda på Rängen  

Per Göransson

Foto: Per Göransson, 1940-talet.

WA5-229

WA5-229.jpg (39229 byte)

Hovetorp 1878

 

Bild avfotograferad med digitalkamera av HH på Landsarkivet i Vadstena 02-03-12. 

WA5-241

88 x 136

300dpi

WA5-241.jpg (83197 byte)

Hamra sluss  

Ingmar Carlsson

Vykort

WA5-243

114 x 158 600 dpi

 

WA5-243.jpg (49243 byte) Foto av den vackra forsen i Hovetorp, Östergötland.  Ingmar Carlsson Gåva av Tore Omert till Ingmar Carlsson

WA5-265

56 x 85

600 dpi

WA5-265.jpg (23485 byte)

Kinda på väg mot järnvägsbron.

Anna-Greta Levin f. Rustner

WA5-365

90 x 139

400 dpi

2004-05-15

WA5-365.jpg (42371 byte)

Till minne av vårbyken 1924 vid Hovetorps sluss

Anette Jonsson

 

WA5-419

97x137

600 dpi

2005-01-06

WA5-419.jpg (44160 byte)

Risnäs Nergård flygbild

Marianne Gustavsson

 

WA5-428

55x55

400 dpi

WA5-428.jpg (31899 byte)

Kinda vid Hovetorps nedre sluss. 

Anitha Dahlstedt

WA5-429

55x55

400 dpi

WA5-429.jpg (43546 byte)

Kinda på väg mellan Hovetorps slussar.

Anitha Dahlstedt

WA5-431

2005-01-27

WA5-431.jpg (37051 byte)

Hamra slussvaktsstuga år 1953.

Anitha Dahlstedt

 

WA5-437

88x137

400 dpi

WA5-437.jpg (29509 byte)

Motiv från Kinda kanal 

Ingmar Carlsson

Vykort

WA5-438

88x137

400 dpi

WA5-438.jpg (53259 byte)

Hovetorp övre slussbassäng 

Ingmar Carlsson 

Vykort

WA5-467

85x130

400 dpi

 

WA5-467.jpg (57054 byte) Hamra bro     Ivan Thorn Copyright Axel Eliasson, Stockholm

WA5-470

120x175

400 dpi

2005-04-11

WA5-470.jpg (24593 byte)

Kinda kanal och Sturefors

Ivan Thorn

Flygfoto 1928. Fotograf Oscar Bladh. Censurnummer D 1048

Copyright Aero-Material A/B

WA5-563

82x119

400 dpi

WA5-563.jpg (47299 byte)

Kind  

Maj Berg

WA5-684

100x150

600 dpi

2005-11-04

WA5-684.jpg (69923 byte)

Stureforsbadplats

Anitha Dahlstedt

 

WA5-696

24x36

2100 dpi

2005-11-09

WA5-696.jpg (46606 byte)

Sturefors. Järnvägsbron, idrottsplatsen, samhället. Flygbild mot norr

Lars Björklund via Ingmar Carlsson

WA5-726

115x160

600 dpi

Forsen i Hovetorp   

Bildens ursprung oklart

WA5-769
51x84
1200 dpi

WA5-769.jpg (31200 byte)

Junkers Ju 52 på Stora Rängen vid Bjärka-Säby.

Anitha Dahlstedt

WA5-770
51x84
1200 dpi

WA5-770.jpg (13080 byte)

Junkers Ju 52 på Stora Rängen vid Bjärka-Säby.

Anitha Dahlstedt

WA5-788 WA5-788.jpg (53400 byte) Kinda passerar Vist Prästgård Helge Fransson
WA5-789 WA5-789.jpg (54047 byte) Kinda Helge Fransson
WA5-1030 WA5-1030.jpg (44679 byte) Arbete Kinda kanal Anders Ekdahl
WA5-1031 WA5-1031.jpg (51824 byte) Arbete Kinda kanal Anders Ekdahl
WA5-1032 WA5-1032.jpg (50995 byte) Arbete Kinda kanal Anders Ekdahl
WA5-1033 WA5-1033.jpg (81811 byte) Arbete Kinda kanal Anders Ekdahl
WA5-1034 WA5-1034.jpg (33100 byte) Arbete Kinda kanal Anders Ekdahl
WA5-1035 WA5-1035.jpg (47611 byte) Arbete Kinda kanal Anders Ekdahl
TK325 TK325.jpg (50784 byte) Slussvaktmästarebostaden Hovetorp
Framkallad mars 1967
Hovetorp slussvaktmästarebostad. 
TK502 TK502.jpg (24574 byte) Hovetorp 
Hösten -70
Slusstrappan vid Hovetorp