Wist Hembygdsförenings bildarkiv

Naturbilder

 

Löpnummer

Bildstorlek

Upplösning

Skannad datum

Motiv/bildtext

Bildleverantör

Anm.

TK131 TK131.jpg (53713 byte) Eskils ek
TK649 TK649.jpg (182550 byte) Marianne och tjädern
TK727 TK727.jpg (117986 byte) Sädesskylar, Gasarp
TK756 TK756.jpg (124675 byte) Hygget norr Ruda, utsikt över Stångån
TK767 TK767.jpg (155326 byte) Sädesskylar, Sturefors
TK768 TK768.jpg (96509 byte) Sädesskylar, Gasarp
WA1-065 WA1-065.jpg (79490 byte) Skörd. Bild från Tomta mot Bjärka-Säby.  Foto: Johan Thorin ca 1920
WA1-066 WA1-066.jpg (66169 byte) Bjärka-Säby: Skörd. Fält vid Torpa. Bilden tagen från Torpa mot Bjärka-Säby. Foto: Johan Thorin ca 1920
WA1-067 WA1-067.jpg (68831 byte) Utsikt från Åkroken. Foto: Johan Thorin 1921
WA1-068 WA1-068.jpg (91240 byte) Skörd. Bild tagen vid Bjärka-Säby magasin. 
Till vänster: Fallemo. Järnvägen mot Åtvidaberg respektive Kisa. 
Till höger: Högmokullen.
Foto: Johan Thorin ca 1920
WA1-069 WA1-069.jpg (67517 byte) Skörd. Foto: Johan Thorin ca 1920
WA1-078B WA1-078B.jpg (76501 byte) Fotot taget från "Gölningen" över mot Östanskog.  Foto: Tyra Karlsson ca 1970
WA1-079 WA1-079.jpg (87621 byte) Sädesskylar vid Hovetorp. I bakgrunden Villa 6 "Klinka". Foto: Tyra Karlsson ca 1970
WA1-080 WA1-080.jpg (49218 byte) Kinda kanal vid Hamra sluss.  Foto: Johan Thorin ca 1920

WA5-074

Dia 24 x 36

1500 dpi

Sturefors. Norrberga väster ut. 1964  

Hans Roos 

 

 

 

WA5-101

12 x 17

400 dpi

Cedersbergsallén   

Per Göransson

Foto: Per Göransson, c:a 1940.

WA5-106

9 x 12,5

600 dpi

Cedersbergsallén. Maj-Britt på cykel 

Per Göransson

Foto: Per Göransson, c:a 1943.

WA5-112

24 x 30

 

 

Ek vid Dalshult. Åskan slog ner i den här eken en midsommar.

Per Göransson

Foto: Per Göransson, tidigt 1960-tal

WA5-115

24 x 30

Sälgen vid Gunnarsbo 1962.   

Per Göransson

Foto: Per Göransson 1962.

WA5-119

Neg 60 x 90

 

Efter vägen Kvarntorp - Bjärka-Säby.(Nu igenplanterat med gran)  

Per Göransson 

Foto: Per Göransson, c:a 1950.

WA5-120

Neg 60 x 90

Kvarntorpsforsen med Kvarntorpsbron   

Per Göransson

Foto: Per Göransson, c:a 1950.

WA5-122

Neg 60 x 90 

Skälstorpsfallet  

Per Göransson

Foto: Per Göransson, c:a 1950.

WA5-126

Neg 60 x 90

Skälstorpsfallet   

Per Göransson

Foto: Per Göransson, c:a 1950.

WA5-128

Neg 60 x 90

Cedersbergsallén. Till vänster Cedersberg   

Per Göransson

Foto: Per Göransson, c:a 1950.

WA5-138

Neg 60 x 90

 

Hjorthägnet vid Bjärka-Säby fornhem   

Per Göransson

Foto: Per Göransson, sent 1940-tal.

WA5-141

Neg 44 x 58

 Den stora asken mellan Bjärka-Säby och Kvarntorp  

Per Göransson

Foto: Per Göransson, 1940-talet.

WA5-144

Neg 44 x 58

Skältorpsfallet  

Per Göransson

Foto: Per Göransson, 1940-talet.

WA5-147

Neg 44 x 58

Samuel Göransson vid Skälstorpsfallet.  

Per Göransson

Foto: Per Göransson, 1940-talet.

WA5-168

Neg 44 x 58

Bjärka-Säby hjorthage  

Per Göransson

Foto: Per Göransson, 1940-talet.

WA5-179

90 x 120

Väg från Kvarntorp mot Bjärka-Säby. Lanhagen.  

Per Göransson

Foto: Samuel Göransson, sent 1920-tal.

WA5-194

Dia 24 x 36

1500 dpi

Öster om Norrberga 1972   

Georg Andersson

WA5-212

Dia 24 x 36

1500 dpi

Erlången från Sundsbro 1981  

Georg Andersson

WA5-726

115x160

600 dpi

Forsen i Hovetorp   

Bildens ursprung oklart

WA5-933 Stångån vid Hofvetorp Leif Palmqvist Vykort
WA5-991 WA5-991.jpg (90855 byte) De tre ekarna på backkrönet vid Klampenborg. Hans Roos Före tillkomsten av lyktstolpar etc.
WA9-094 WA9-094.jpg (132317 byte) Jätteek SO Gunnarsbo Ivan Thorn Ivan Thorn sent 80-tal