Wist Hembygdsförenings bildarkiv

Skolbilder

 

Vist kyrkskola - Bestorp skola - Bjärka-Säby skola - Hovetorp skola - Svartsäter skola - ? skola - Söndagsskola - skolkök mm

 

Löpnummer

Bildstorlek

Upplösning

Skannad datum

Motiv/bildtext

Bildleverantör

Anm.

Vist kyrkskola
WA5-1174 Vist kyrkskola omkring 1903 Kerstin Swärd  
WA5-016 Vist kyrkskola omkring 1905.
Sittande på marken, nr 9 från höger, Henning Thorn. Sittande på bänk, nr 7 från höger, Gunnar Markman. Översta raden, nr 7 från vänster, Helge Gustavsson.
Ivan Thorn Foto: Bergström

WA5-316

135 x 218

2004-04-22

Elever och lärare vid Vist skola, senare lärarebostaden, c:a 1913.

Gunborg Kaliff

WA5-024

165 x 225

400dpi

2003-01-12

Elever i Vist skola c:a 1916 - 1917

Ingegerd Drotth

 

WA5-083

2003-04-27

Småskoleklass med sin lärarinna fröken Dagmar Sandin på den skolgård, som senare var lärarbostadens gård.

1920-tal

Sture Prebert Sollentuna

 

WA5-647

88x139

400 dpi

2005-10-08

Elever vid Vist skola

Kerstin Kull 

Ögonen utstuckna på ett antal personer på bilden. 1920-tal?

WA5-353

90 x 141

400 dpi

2004-05-13

WA5-353.jpg (40899 byte)

Vist skola 1923. Flickan under X är Maj Nyberg, dotter till Knut o Elsa Nyberg i Börsebo

Gunborg Kaliff

 

WA5-525

171x228

600 dpi

 

Elever i Vist skola c:a 1925

Margit Johansson

WA5-847 1 - 2 klassen i Vist kyrkskola 1926. Lärarinna Dagmar Sandin  Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-848 WA5-848.jpg (138991 byte) 1 - 2 klassen i Vist kyrkskola 1927. Lärarinna Dagmar Sandin  Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-846 3 - 4 klass  i Vist kyrkskola 1928. Lärarinna Tyra Volart  Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-850 WA5-850.jpg (119560 byte) 3 - 4 klassen i Vist kyrkskola 1929. Lärarinna Dagmar Tholén  Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan

WA5-360

78 x 109

400 dpi

2004-05-15

WA5-360.jpg (38082 byte)

 Vist kyrkskola?

Sonja Gustavsson gm Ivan Thorn

Slutet av 1920-talet

WA5-271

81 x 128

400dpi

2004-03-10

WA5-271.jpg (30734 byte)

Klasserna 1 o 2 vid Vist kyrkskola 1930 – 1931. Småskollärarinna Dagmar Sandin

Anna-Greta Levin f. Rustner

 

WA5-841 WA5-841.jpg (105974 byte) Vist-klass-1-2-1933 Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-842 Wist-klass-1-2-1938 Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-843 WA5-843.jpg (108146 byte) Vist-klass-5-6-1939
Namnuppgifter från Stig Jonsson och
Ingrid Klasén född Gustavsson
Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-905 WA5-6-1940.jpg (47043 byte) Klass 6 i Vist kyrkskola våren 1940. Stig Jonsson

WA5-507

109x154

600 dpi

2005-05-29

Elever i Vist kyrkskola 1943-1944.

Nils Holger Johansson

WA5-1017 Klass 5-6 i  Vist kyrkskola 1945 Bild och namnuppgifter från Ivan Thorn.

WA5-503

88x139

400 dpi

2005-05-29

WA5-503.jpg (54904 byte)

Elever i Vist kyrkskola hösten1947

Nils Holger Johansson

WA5-483

89x140

600 dpi

2005-04-30

WA5-483.jpg (40420 byte)

Elever i klass 7 vid Vist kyrkskola 1947-1948.

Lärare: Henning Novik.

Anitha Dahlstedt

WA5-504

93x142

400 dpi

2005-05-29

Elever i Vist kyrkskola våren 1948

Nils Holger Johansson

WA5-993 WA5-993.jpg (115410 byte) Wist kyrkskola klasserna 5 och 6 hösten 1948 Stig Jonsson.

WA5-763

88x138

400 dpi

WA5-763.jpg (46957 byte)

Första och andra klass i Vist kyrkskola 1950.

WA5-764

88x139

400 dpi

 

WA5-764.jpg (48159 byte) Tredje och fjärde klass i Vist kyrkskola 1950 Lars Sylvan
WA5-1148 90x139
600 dpi
2013-10-09
Klass 1 vid Vist kyrkskola 1952-1953. 
Lärarinna Dagmar Sandin

 

Christina Gustavsson f. Markman  
WA5-1149
124x187
600 dpi
2013-10-09
Klass 2 vid Vist kyrkskola 1953-1954.
Lärarinna Dagmar Sandin
Christina Gustavsson f. Markman  
WA5-1150
92x140
600 dpi
2013-10-09
Klass 3-4 vid Vist kyrkskola 1955-1956.
Lärarinna Margot Oscarsson.
Christina Gustavsson f. Markman  
WA5-1151
155x230
600 dpi
2013-10-09
Klass 5 vid Vist kyrkskola 1956-1957.
Lärarinna Margot Oscarsson.
Christina Gustavsson f. Markman  
WA5-1152
108x150
600 dpi
2013-10-09
Klass 5-6 vid Vist kyrkskola 1957-1958.
Lärarinna Margot Oscarsson.
Christina Gustavsson f. Markman  
WA5-1153
90x117
600 dpi
2013-10-09
Klass 7 vid Vist kyrkskola 1958-1959.
Kantor/lärare Henning Novik.
Christina Gustavsson f. Markman  

WA5-053

85 x 122

300dpi

2003-03-10

Klass 7, 1950 i Vist skola. 

Hans Lindh

WA5-477

89x140

400 dpi

2005-04-24

Vist skola 1952

Lärarinna Dagmar Tholén

Anitha Dahlstedt

WA5-476

89x140

400 dpi

2005-04-24

Vist skola 1953

Lärarinna fru Oscarsson

Anitha Dahlstedt

WA5-282

93 x 139

400 dpi

Klass 2 i Vist kyrkskola 1954-1955.

Nils Gunnar Stedt

WA5-304

103 x 146

150 dpi

Klass 2 vid Vist kyrkskola 1957. Småskollärarinna Dagmar Sandin

Elisabeth Johansson 

WA5-1016 En skolklass från Wist årskurs 5 1967. Bild och namnuppgifter från Ivan Thorn

WA5-505

89x139

400 dpi

2005-05-29

WA5-505.jpg (35498 byte)

Elever i Vist kyrkskola 19xx-19yy.

Nils Holger Johansson

WA5-506

95x142

400 dpi

2005-05-29

Elever i Vist kyrkskola 19xx-19yy.

Nils Holger Johansson


Bestorp skola

WA5-646

87x139

400 dpi

2005-10-08

Elever vid Bestorps skola

Kerstin Kull 

Lärarinna troligen Greta Svensson, 1925 – 19??

WA5-025

120 x 170

400dpi

2003-01-12

Elever i Bestorps skola (Sturefors) c:a 1913 - 1914

Ingegerd Drotth

 

WA5-975 WA5-975.jpg (111730 byte) Bestorp skola 1927 Tage Jonsson
WA5-1155
2013-10-22
Bestorp skola 1929 Stig Jonsson  
WA5-902 WA5-902.jpg (118757 byte) Bestorp skola 1934 Stig Jonsson
 WA5-978 Bestorp skola 1935 Tage Jonsson  
WA5-903 WA5-903.jpg (119854 byte) Bestorp skola 1937 Stig Jonsson
WA5-901 Bestorp skola höstterminen 1943. Stig Jonsson
WA5-1158
2013-10-22
Bestorp skola 1946 Stig Jonsson  
  Bjärka-Säby skola

WA5-026

160 x 225

400 dpi

2003-01-12

Min mamma Helga Holmström Filipsson

(markerad med X)

Skolan i Bjärka-Säby

Årtal okänt

Ingegerd Drotth

WA5-037

120 x 169

300 dpi

2003-03-07

Bjärka-Säby skola omkring 1920.

Barbro Sandell

Törnevalla

 

WA5-038

87 x 140

300 dpi

2003-03-07

Bjärka-Säby skola omkring 1920.

 

 

Barbro Sandell

Törnevalla

 

 

WA5-745

94x149

400 dpi

Lärarinna och elever vid småskolan i Bjärka-Säby hösten 1925 och våren 1926

Marianne Wirén-Blomgren

WA5-426

89x140

400 dpi

2005-01-27

WA5-426.jpg (33351 byte)

Bjärka-Säby skola, klasserna 5-6. Våren 1950.

Anitha Dahlstedt

WA5-909 WA5-909.jpg (129575 byte) Bjärka-Säby folkskola klass 6 1924.
Lärare Knut Adell.
Stående, längst till vänster Anna-Lisa Jaensson, Fiskarstugan. Knästående, nr 2 från vänster, Gösta Jaensen, Markustorp.Sittande, nr 4 från vänster är Vilhelm Jaensson, Barbro Sandells far (boende i Tolstorp).
Barbro Sandell Anna-Lisa Jaensson och Gösta Jaensson måste också vara med, men jag kan inte ta ut dom just nu. Anna-Lisa finns ingen släkt kvar av. Både hennes bror och hon förblev ogifta.
WA5-910 Bjärka-Säby folkskola klass 6 1924.
Lärare Knut Adell.
Nr 2 från vänster Anna-Lisa Jaensson, Fiskarstugan. Elev nr 1 från vänster på annan elevs rygg Vilhelm Jaensson, Tolstorp. Elev nr 2 från vänster på annan elevs rygg Gösta Jaensson, Markustorp.
Barbro Sandell Se även info för WA5-909.
WA5-1078 Årskurs 5, 6 och 7 i Bjärka Säby Folkskola året troligen 1943. Ethel Fiedler Gotare
WA5-1082

Skolklass vid Bjärka- Säby folkskola omkring år 1904/1905. 
Nr 5 i bakre raden fr. v. är Bengt Helge Andersson f. 1897-04-19 i Cedersberg. (Skräddarens son i Bjärka-Säby) 

Ethel Fiedler Gotare Till vänster om entrén gick klasserna 1 och 2 och till höger är lärarinnebostaden. Rakt fram in i korridoren ledde till klasserna 3 och 4. 
(enligt Gunnar Andersson)

Hovetorp skola
WA7-028 Praktik i köksväxtodling vid Hovetorps skola. Bild från 1920-talet.
WA5-969 WA5-969.jpg (56969 byte) Hovetorp skola 1922-23? Anette Jonsson

WA5-386

81x97

400 dpi

2004-10-28

Elever och lärare vid Hovetorps skola c:a 1930.

Bengt Gustavsson

WA5-1164 Lärare och elever vid Hovetorps skola, sannolikt höstterminen 1945. Ingegerd Drotth f. Gustavsson, 5:e fr vänster i bakre raden

WA5-427

89x140

400 dpi

2005-01-27

Hovetorp skola, klasserna 3-5. 9/11 1948.

Anitha Dahlstedt

WA5-434

89x140

400 dpi

2005-01-27

WA5-434.jpg (36964 byte)

Hovetorps skola år 1947.

Anitha Dahlstedt


Svartsäter skola
NS-114 Den första lärarinnan vid Svartsäter var Fröken Alma Claeson. Hon var verksam vid Svartsäter i 45 år. Här Fröken Claeson under lek med barnen framför skolan. Kortet bör ha varit taget i början av 1920-talet. Nils Sjöberth
NS-121 Svartsäter klasserna 2, 4, 6 1929. Fröken Claeson avlöstes som lärarinna av Fröken Margot Israelsson 1925.  Nils Sjöberth
NS-115 Svartsäter. Bild från senare hälften av 1920-talet.
Lärarinna av Fröken Margot Israelsson
Nils Sjöberth
NS-116 Svartsäter. Bild från senare hälften av 1920-talet.
Lärarinna av Fröken Margot Israelsson
Nils Sjöberth
NS-117 Svartsäter. Skolresa till Stjärnorp 1937 Nils Sjöberth
NS-118 Under samma skolresa besöktes också klosterruinen vid Vreta Kloster. Nils Sjöberth
NS-122 NS-122.jpg (65081 byte) Svartsäter skola ca 1935. Nils Sjöberth
NS-120 På bilden 1937 års elevkull. 1937 hade elevantalet sjunkit till 15 elever, fördelade på klasserna 1, 3 och 5.  Nils Sjöberth
NS-119 Här den sista klassen som undervisades vid Svartsäter. När vårterminen slutade 1938 så stängdes skolan för alltid efter att ha varit i bruk i 58 år. Nils Sjöberth

? skola

Bildinformation mottages tacksamt!
WA5-851 Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan

WA5-540

117x173

400 dpi

2005-09-05

 

Anitha Dahlstedt

 

WA5-886 Anette Jonsson
WA5-970 WA5-970.jpg (66050 byte) ? Anette Jonsson

WA5-424

88x140

400 dpi

2005-01-20

1951

Gunilla Gustavsson

(522 68)

 

WA5-462

2005-03-25

WA5-462.jpg (40072 byte)

1:a klass 1928 på hösten

Lennart Sjöstedt

 

WA5-463

83x131

400 dpi

2005-03-25

4:de klass

Lennart Sjöstedt

 

WA5-362

88 x 139

400 dpi

2004-05-14

 

Sonja Gustavsson gm Ivan Thorn

Foto 1928

WA5-669

159x225

400 dpi

2005-10-16

Bernt Kristoffersson

WA5-385

83 x 131

400 dpi

2004-10-28

WA5-385.jpg (59438 byte)

?

Bengt Gustavsson

WA7-040
WA7-041

Skolkök, söndagsskola mm

WA5-361

83 x 112

400 dpi

2004-05-14

Söndagsskola hos smeden Eriksson vid Sturefors gård 1930.

Enligt Ingrid Gustavsson är bilden tagen 1928.

 

Sonja Gustavsson gm Ivan Thorn

WA5-363

87 x 137

400 dpi

2004-05-14

WA5-363.jpg (53841 byte)

Söndagsskola i Vilan 1927

Bild skannad och levererad Lars Sylvan

WA5-539

140x149

300 dpi

2005-09-05

 

Anitha Dahlstedt

 

WA5-849 Skolköksgruppen 1933. Lärarinna Dagmar Tholén  Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-1011 WA5-1011.jpg (128379 byte) Elever vid Bjärka-Säby lantbruksskola omkring 1945-1946. Sven-Åke Jonsson, Sturefors
WA5-1074

Hushållsskolan i Bjärka-Säby ca 1920
De enda personer som kan namnges på kortet är fr. v. sittande: Rut Ingeborg Törnqvist gift Andersson och nr 3 stående fr. v. Rut Karlsson gift Andersson Bjerkfelt.

Ethel Fiedler Gotare.
WA7-029 Bild från utbildningen av mejerskor vid Bjärka-Säby. Foto J Thorin