Wist Hembygdsförenings bildarkiv

Stureforsbilder

 

Löpnummer

Bildformat

Upplösning

Skannad datum

Motiv/bildtext

Bildleverantör

Anm.

TK218 TK218.jpg (29206 byte) Sturefors kyrka från öster1977
TK226 TK226.jpg (36798 byte) Sturefors samhälle från Tomteberget
TK140 TK140.jpg (44390 byte) Sturefors, kyrkan 
Hösten -70 
 
TK139 TK139.jpg (43496 byte) Sturefors, kyrkan 
Vintern 69/70 
 
TK314 TK314.jpg (19194 byte) Sturefors 1970 Kyrkbyn tagen från Skogshall. 
TK784
Sturefors kyrka och Norrberga gård sedda från Tomteberget vintern 1965.
TK291 TK291.jpg (29578 byte) Klampenborg
Framkallad i april 1978
Klampenborg. Lusthus. Numera ombyggt. 
TK292 TK292.jpg (63540 byte) Klampenborg
Framkallad i april 1978
Klampenborg. Lusthus. Numera ombyggt. 
TK293 TK293.jpg (30274 byte) Klampenborg
Framkallad i april 1978
TK294 TK294.jpg (31165 byte) KlampenborgFramkallad i april 1978
TK295 TK295.jpg (53916 byte) Klampenborg
Framkallad i april 1978
TK296 TK296.jpg (39371 byte) Klampenborg
Framkallad i april 1978
TK780 TK780.jpg (134315 byte) Utsikt mot Vist. Vintern 1965
TK784 TK784.jpg (112674 byte) Sturefors kyrka och Norrberga gård sedda från Tomteberget vintern 1965.

WA5-065

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-08

WA5-065.jpg (50722 byte)

Utsikt från Vist kyrktorn.

Risnäs by.

Hans Roos

 

WA5-066

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-08

WA5-066.jpg (45495 byte)

Utsikt från Vist kyrktorn.

Hans Roos

 

WA5-067

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-08

WA5-067.jpg (49091 byte)

Utsikt från Vist kyrktorn.

Hans Roos

 

WA5-068

Dia 24 x 36

500 dpi

2003-04-08

WA5-068.jpg (42705 byte)

Utsikt från Vist kyrktorn.

Hans Roos

 

WA5-073

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-14

WA5-073.jpg (65009 byte)

Sturefors. Envägen 1965

Hans Roos

WA5-075

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-14

WA5-075.jpg (40253 byte)

Sturefors. Mot Norrberga 1965

Hans Roos

 

WA5-076

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-14

WA5-076.jpg (51914 byte)

Sturefors. Eldtornsvägen 1965

Hans Roos

 

WA5-077

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-14

WA5-077.jpg (38171 byte)

Sturefors. Eldtornsvägen 1965

Hans Roos

WA5-079

Dia 24 x 36

1500 dpi

 

WA5-079.jpg (38721 byte) Sturefors 1967   Hans Roos 
WA5-080

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-080.jpg (37851 byte) Sturefors 1967   Hans Roos 

WA5-081

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-27

WA5-081.jpg (53412 byte)

Sturefors. Midsommar 1970

Hans Roos

 

WA5-082

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-27

WA5-082.jpg (53601 byte)

Utsikt från Vist kyrktorn.

Hans Roos

 

WA5-086

Dia 24 x 36

1500 dpi

2003-04-28

WA5-086.jpg (48308 byte)

Sturefors. Utfärd för plockning av blommor till midsommarstång

Hans Roos

1973

WA5-189

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-189.jpg (37001 byte)

Alvägen (nuvarande Olvonvägen) 1969?

Georg Andersson

WA5-190

Dia 24 x 36

1500 dpi

 

WA5-190.jpg (33852 byte)

Mot Norrberga från ”Myrberget” 1969?.

 

WA5-192

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-192.jpg (14436 byte)

Vägen mot Sturefors –vinter. 1960-talet

Georg Andersson

WA5-193

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-193.jpg (34961 byte)

Mot Eldtornsvägen 1974

Georg Andersson

WA5-196

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-196.jpg (45864 byte)

Bomtorpet. Troligen slutet av 1960-talet

Georg Andersson

WA5-197

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-197.jpg (69161 byte)

Från Gistadlundskullen i snö 1976

Georg Andersson

WA5-198

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-198.jpg (45622 byte)

Från Gattorp mot Sturefors 1979

Georg Andersson

WA5-199

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-199.jpg (21067 byte)

Sturefors från norr 1976

Georg Andersson

WA5-200

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-200.jpg (54084 byte)

På ängen vid Eldtornsvägen december 1974

Georg Andersson

WA5-201

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-201.jpg (43715 byte)

Roos´ villa december 1974

Georg Andersson

WA5-209

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-209.jpg (31819 byte)

Göta Lantmän med stationshuset mars 1981

Georg Andersson

WA5-216

Dia 24 x 36

1500 dpi

WA5-216.jpg (32990 byte)

Utsikt från Olvonvägen 6 mot Eldtornsvägen 1983

Georg Andersson

WA5-248

Dia 24 x 36

1500 dpi

2004-02-22

WA5-248.jpg (33508 byte)

Vist kyrkskola

Ingmar Carlsson

 

WA5-252

Dia 24 x 36

1500 dpi

2004-02-22

WA5-252.jpg (47504 byte)

Gistalund

Ingmar Carlsson

 

WA5-254

240 x 300

2004-02-29

WA5-254.jpg (35963 byte)

Sturefors station

Märta Almqvist

Foto Rune Almqvist

 

 

WA5-256

172 x 232

400dpi

2004-02-29

WA5-256.jpg (40255 byte)

Norrberga gärde_

Sädesskylar_skolan_Vist kyrka.

WA5-257

86 x 86

300 dpi

2004-02-29

WA5-257.jpg (40944 byte)

Rivning av Husby 1976

WA5-258

86 x 86

300 dpi

2004-02-29

WA5-258.jpg (24070 byte)

Rivning av Husby 1976

WA5-259

86 x 86

300 dpi

2004-02-29

WA5-259.jpg (46334 byte)

Rivning av Husby 1976

WA5-260

100 x 143

300 dpi

2004-02-29

WA5-260_Norrberga Söder och Västergård.jpg (33187 byte)

Norrberga Söder- och Västergård

WA5-266

55 x 82

600 dpi

2004-03-10

WA5-266.jpg (42669 byte)

Ådala. Barnen hette Kirsti och Kertuu. De var krigsbarn hos oss på tidigt 1940-tal.

Anna-Greta Levin f. Rustner

 

WA5-267

52 x 73

600 dpi

2004-03-10

WA5-267.jpg (12846 byte)

Järnvägsstationen i Sturefors

Anna-Greta Levin f. Rustner

WA5-268

61 x 105

600 dpi

2004-03-10

WA5-268.jpg (30619 byte)

Kyrkstallarna på 1920-talet.

De lekande barnen, ref Sture Prebert 05-08-21:

Från vänster

Gunvor, (syster till S Prebert) dotter till Annie Petersson, Karin Rustner, Gerd Rustner.

Anna-Greta Levin f. Rustner

WA5-269

56 x 85

600 dpi

2004-03-10

WA5-269.jpg (25640 byte)

Kyrkstallet (ombyggt) vid slutet av 1930-talet. Greve Bielke i förgrunden.

Anna-Greta Levin f. Rustner

 

WA5-280

56 x 85

400 dpi

WA5-280.jpg (23384 byte)

Husby från kyrktornet_1950.

Nils Gunnar Stedt

WA5-286

57 x 84

400 dpi

WA5-286.jpg (36574 byte)

Stedts familjegrav_Husby i bakgrunden_1953.

Nils Gunnar Stedt

WA5-291

53 x 80

600 dpi

WA5-291.jpg (28405 byte)

Vist prästgård från åsidan_1940

Nils Gunnar Stedt

WA5-374

87 x 136

2004-05-18

WA5-374.jpg (49222 byte)

Sturefors järnvägsstation och kyrka

Ingmar Carlsson

Vykort

WA5-379 Kyrkskolan Vist Nils Sjöberth Vykort

WA5-380

89 x 149

2001-11-01

WA5-380.jpg (27865 byte)

Kyrkskolan Vist

Nils Sjöberth

 

WA5-381

100 x 149

WA5-381.jpg (63706 byte)

Sturefors järnvägsstation

Nils Sjöberth

WA5-460

78x107 

600 dpi

 

WA5-460.jpg (83617 byte) "Treans" banvaktsstuga 1935 800m norr om stationshuset i Sturefors. Banvakten "Långolle" Olsson i svart mössa.   Fotografiet från Anna Wallman. Ragnar Gustavsson > Märta Sundgren > Bengt Walla > repro Anders Sundin 1988.

WA5-473

2005-04-20

WA5-473.jpg (38105 byte)

Vist prästgård, kyrkoherdebostället

Nils-Gunnar Stedt

WA5-478

100x150

600 dpi

2005-04-24

WA5-478.jpg (46162 byte)

Kyrkstallarna

Anitha Dahlstedt

 

WA5-481

88x130

600 dpi

2005-04-24

WA5-481.jpg (40573 byte)

Affären Catrineberg.

Anitha Dahlstedt

WA5-482

88x130

600 dpi

2005-04-24

WA5-482.jpg (39729 byte)

Rivning av affären Catrineberg .

Anitha Dahlstedt

 

WA5-644

89x130

400 dpi

2005-10-08

WA5-644.jpg (39433 byte)

Katrineberg. Rivningen har påbörjats

Maja Gustavsson

WA5-645

89x130

400 dpi

2005-10-08

WA5-645.jpg (61560 byte)

Katrineberg

Maja Gustavsson

 

WA5-511 Vist prästgård. Vykort

WA5-512

55x80

600 dpi

WA5-512.jpg (34302 byte) Smedjan vid Klampenborg Sixten Axelsson

WA5-515

55x80

600 dpi

 

Smedjan vid Klampenborg Sixten Axelsson

WA5-553

82x119

400 dpi

2005-09-10

WA5-553.jpg (43114 byte)

Sturefors samhälle

Maj Berg

Flygfoto Rune Almqvist 1973

WA5-554

82x119

400 dpi

2005-09-10

WA5-554.jpg (32848 byte)

Sturefors samhälle

Maj Berg

Flygfoto Rune Almqvist 1988

WA5-555

82x119

400 dpi

2005-09-10

WA5-555.jpg (50709 byte)

Sturefors samhälle

Maj Berg

Flygfoto Rune Almqvist 1973

WA5-556

82x119

400 dpi

2005-09-10

WA5-556.jpg (46046 byte)

Sturefors samhälle

Maj Berg

Flygfoto Rune Almqvist 1973

WA5-557

82x119

400 dpi

2005-09-10

WA5-557.jpg (137507 byte)

Sturefors samhälle

Maj Berg

Flygfoto Rune Almqvist 1973

WA5-558

82x119

400 dpi

2005-09-10

WA5-558.jpg (40069 byte)

Sturefors samhälle

Maj Berg

Flygfoto Rune Almqvist 1973

WA5-559

82x119

400 dpi

2005-09-10

WA5-559.jpg (30719 byte)

Bjärka-Säby

Maj Berg

Flygfoto Rune Almqvist 1973

WA5-651

57x57

2400 dpi

2005-10-09

WA5-651.jpg (33974 byte)

Sturefors 1960 (-61?)

Nordanbacka, Husby, kyrkan med omgivn. Från väster

Märta Almqvist

Flygfoto av Rune Almqvist. Skannat från negativ

WA5-652

57x57

2400 dpi

2005-10-09

WA5-652.jpg (35568 byte)

Sturefors 1960 (-61?)

Vist kyrka, lärarebostad, skola

Från nordväst

Märta Almqvist

Flygfoto av Rune Almqvist. Skannat från negativ

WA5-653

57x57

2400 dpi

2005-10-09

WA5-653.jpg (31865 byte)

Sturefors 1960 (-61?)

Kyrkbyn. Sturefors station i förgrunden.

Från nordost

Märta Almqvist

Flygfoto av Rune Almqvist. Skannat från negativ

WA5-654

57x57

2400 dpi

2005-10-09

WA5-654.jpg (26826 byte)

Sturefors 1960 (-61?)

Nybyggnation norr om landsvägen. Nordanbacka.

Från söder

Märta Almqvist

Flygfoto av Rune Almqvist. Skannat från negativ

WA5-655

57x57

2400 dpi

2005-10-09

WA5-655.jpg (35626 byte)

Sturefors 1960 (-61?)

Vist kyrka i fonden. Skola, lärarebostad, Husby, nybyggnation.

Från väster

Märta Almqvist

Flygfoto av Rune Almqvist. Skannat från negativ

WA5-656

57x57

2400 dpi

2005-10-09

WA5-656.jpg (32811 byte)

Sturefors 1960 (-61?)

Vist kyrka i fonden. Nordanbacka, Smörbollsvägen, Husby, Prästgårdsladugårdens grund

Från sydväst

Märta Almqvist

Flygfoto av Rune Almqvist. Skannat från negativ

WA5-657

57x57

2400 dpi

2005-10-09

WA5-657.jpg (32573 byte)

Sturefors 1960 (-61?)

Ådala, Nordanbacka, Smörbollsvägen, Husby, Katrineberg

Från öster

Märta Almqvist

Flygfoto av Rune Almqvist. Skannat från negativ

WA5-658

57x57

2400 dpi

2005-10-09

WA5-658.jpg (33485 byte)

Sturefors 1960 (-61?)

Kaveldunsvägen, Husby, kyrkan.

Från söder

Märta Almqvist

Flygfoto av Rune Almqvist. Skannat från negativ

WA5-659

57x57

2400 dpi

2005-10-09

WA5-659.jpg (34855 byte)

Sturefors 1960 (-61?)

Sävvägen, Smörbollsvägen, Kaveldunsvägen, Husby, kyrkan.

Från söder

Märta Almqvist

Flygfoto av Rune Almqvist. Skannat från negativ

WA5-681”Lekplatsen Diket” efter Husbyvägen 1965.

WA5-696

24x36

2100 dpi

2005-11-09

WA5-696.jpg (46606 byte)

Sturefors. Järnvägsbron, idrottsplatsen, samhället. Flygbild mot norr

Lars Björklund via Ingmar Carlsson

WA5-611
86x13
1400 dpi

Vist ålderdomshem   Bild från 1935.  Whbf arkiv 
Stämpel: Reproduktionsrätten för denna vy tillhör Axel Eliassons Konstförlag A.-B. Stockholm

WA5-533

58x86

600 dpi

 

WA5-533.jpg (86889 byte)

Nordanbacka, Östra flygeln.   

Bild från 1948.

Brita Kleist  Knuttimrad timmerbyggnad med avsågade knutar. Här bodde Brita och Gunnar Kleist 12/6 1948 till 1/12 1949. 

WA5-534

58x86

600 dpi

2005-09-05

WA5-534.jpg (47471 byte)

Nordanbacka, Östra flygeln.

Äreport rest vid Brita och Gunnar Kleists bröllop 12/6 1948.

Brita Kleist

Knuttimrad timmerbyggnad med avsågade knutar. Här bodde Brita och Gunnar Kleist 12/6 1948 till 1/12 1949.

WA5-561

88x111

400 dpi

WA5-561.jpg (39233 byte)

 Maj Berg 

WA5-566

90x125 

400 dpi

WA5-566.jpg (25412 byte)

Maj Berg 

WA5-612

77x77

600 dpi

WA5-612.jpg (21317 byte)

Kyrkbranden i Vist 21/6 1961  

Ingmar Carlsson 

WA5-620

57x57

600 dpi

2005-09-28

WA5-620.jpg (29704 byte)

Prästgårdsbranden 24/1 1963

Märta Almqvist

Foto Rune Almqvist. 

WA5-621

57x57

600 dpi

2005-09-28

WA5-621.jpg (31120 byte)

Prästgårdsbranden 24/1 1963

Märta Almqvist

Foto Rune Almqvist. 

WA5-622

57x57

600 dpi

2005-09-28

WA5-622.jpg (22208 byte)

Prästgårdsbranden 24/1 1963

Märta Almqvist

Foto Rune Almqvist. 

WA5-623

57x57

600 dpi

2005-09-28

WA5-623.jpg (15659 byte)

Prästgårdsbranden 24/1 1963

Märta Almqvist

Foto Rune Almqvist. 

WA5-624

55x86

600 dpi

2005-10-02

WA5-624.jpg (31809 byte)

Bertil Wessmans hus i Sturefors, Kaveldunsvägen 8

Bertil Wessman

WA5-625

77x114

600 dpi

2005-10-02

WA5-625.jpg (18950 byte)

Utsikten mot kyrkan från Bertil Wessmans hus i Sturefors, Kaveldunsvägen 8?

Bertil Wessman

WA5-626

24x36 

1200 dpi

WA5-626.jpg (43387 byte)

Dahlstedt husbygge på Husbyvägen 1962

Anitha Dahlstedt 

WA5-627

24x36 

1200 dpi

WA5-627.jpg (49565 byte)

Dahlstedts husbygge på Husbyvägen 1962

Anitha Dahlstedt 

WA5-628

24x36 

1200 dpi

WA5-628.jpg (31892 byte)

Dahlstedts husbygge på Husbyvägen 1962

Anitha Dahlstedt 

WA5-629

24x36 

1200 dpi

WA5-629.jpg (43545 byte)

Dahlstedts hus på Husbyvägen. 60-tal?

Anitha Dahlstedt 

WA5-630

24x36 

1200 dpi

WA5-630.jpg (20539 byte)

Anitha Dahlstedt 

WA5-631

24x36 

1200 dpi

WA5-631.jpg (51028 byte)

Vy mot skolan från Dahlstedts hus på Husbyvägen. 60-tal.

Anitha Dahlstedt 

WA5-632

24x36 

1200 dpi

WA5-632.jpg (57003 byte)

Lekkamrater på Husbyvägen. 60-tal.

Anitha Dahlstedt 

WA5-636

24x36 

1200 dpi

WA5-636.jpg (31534 byte)

Ingemar Österberg

WA5-638

54x79

400 dpi

2005-10-07

WA5-638.jpg (35070 byte)

Ivan Thorns hus på f d Åvägen, senare Smörbollsvägen i Sturefors

Ivan Thorn

 

WA5-649

24x36

2005-10-09

WA5-649.jpg (39231 byte)

Olvonvägen, Eldtornsvägen 1965

Hans Roos

 

WA5-660

57x57

2400 dpi

WA5-660.jpg (31169 byte) Sturefors. Hästskjuts + barn framför affären i Katrineberg. Märta Almqvist   Foto Rune Almqvist.

WA5-677

54x55

600dpi

2005-10-20

WA5-677.jpg (38918 byte)

Solebo före ombyggnad

Maja Gustafsson

 

WA5-678

24x36

2100 dpi

2005-10-28

WA5-678.jpg (28213 byte)

Karin och Pelle Druids hus på Olvonvägen i Sturefors 1967

Pelle Druid

WA5-684

100x150

600 dpi

2005-11-04

WA5-684.jpg (69923 byte)

Stureforsbadplats

Anitha Dahlstedt

 

WA5-686

56x56

600 dpi

2005-11-04

WA5-686.jpg (24560 byte)

Grensholmen (i Sturefors)

Anitha Dahlstedt

 

WA5-687

56x81

600 dpi

2005-11-04

WA5-687.jpg (47568 byte)

Grensholmen (i Sturefors)

Anitha Dahlstedt

 

WA5-708 Gamla bron över Stångån

WA5-709

400 dpi

2005-12-13

WA5-709.jpg (33185 byte)

Vist kyrkskola 1941

Stig Jonsson

WA5-711

90x138

400 dpi

2006-01-04

WA5-711.jpg (48778 byte)

Sturefors skolhus, Östergötland

Nils Gunnar Stedt

Vykort

WA5-379

84 x 134

2001-02-03

WA5-379.jpg (24074 byte)

Kyrkskolan Vist

Ivan Thorn

Vykort

WA5-746

84x84

400 dpi

WA5-746.jpg (19627 byte)

Spannmålsmagasinet i Sturefors 

 Lars Sylvan

Bild från 1950-talet

WA5-844 WA5-844.jpg (50800 byte) Wist-kyrkby-1949  Lars Sylvan Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-845 WA5-845.jpg (74155 byte) Wist-kyrkby-1949 Lars Sylvan Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-854 WA5-854.jpg (42525 byte) Prästgården Lars Sylvan  Bild skannad och levererad Lars Sylvan
WA5-871 WA5-871.jpg (133367 byte) Motiv från Sturefors Hans Roos Vykort, poststämplat i Jököping 1905.
WA7-002 WA7-002.jpg (86595 byte) Vist kyrkby. Bild från 1930-talet.
WA7-003 WA7-003.jpg (107925 byte) Sturefors station vid tiden för invigningen den 8 juli 1902.
WA7-006 WA7-006.jpg (122828 byte) Vist missionshus Vilan.
WA7-039 WA7-039.jpg (64746 byte) Vist skola före 1965 då entren flyttades till norra sidan.
WA9-100 WA9-100.jpg (103983 byte) Vy från skogbosten. Wist kyrka i bakgrunden Ivan Thorn Ivan Thorn sent 80-tal
WA9-148 Sturefors våren 1971 Ivan Thorn
WA9-149 Smedjan Sturefors Ivan Thorn Ivan Thorn sent 80-tal
WA9-150 Smedjan Sturefors Ivan Thorn sent 80-tal
WA9-151 Gamla smedjan vid Sturefors Ivan Thorn sent 80-tal
WA9-154 WA9-154.jpg (240295 byte) Tillbyggnad av Hemvärnsgården Ivan Thorn Ivan Thorn sent 80-Tal
WA9-166 WA9-166.jpg (152833 byte) Byggnad av Vist Pastorsexpetition Ivan Thorn Ivan Thorn 1985
WA9-167 WA9-167.jpg (138035 byte) Byggnad av Vist Pastorsexpetition Ivan Thorn Ivan Thorn 1985