Vist kyrka (före branden 1961).
Foto: Stockholms Aero ca 1950