Wist (Vist) kyrka, interiör mot väst. Läktare och orgel.
Foto: Johan Thorin ca 1920