Konfirmander i Vist 1959. 

 

Främre raden från vänster:
Christina Markman, Anita Wiqvist, Gun-Britt Johansson, Gun-Britt Oscarsson, Laila Axelsson,

kyrkoherde Ragnar Nordfelt.

Bakre raden från vänster:
Gunnar Andersson, Klas Nordfelt, Göran Carlsson, Jan-Olov Andersson, Sten-Erik Wiqvist, Jan Albinsson,

Jan-Ola Olsson, Karl-Olov Johansson.