Vist kyrka, interiör (före branden 1961)
Vykort. B 568. Foto O. Lilljeqvist, Dals Långed Bildleverantör: Hans Roos