Kyrkbranden i Vist 21 juni 1961
Foto: Jagerwall  Bildleverantör: Gunnar Stedt.