Julotta i Vist kyrka år 1960
Bild från sista julottan före kyrkbranden.
Foto Rune Almqvist. Bildleverantör: Helge Fransson