Vist gamla kyrka, interiör.
Bildleverantör: Lennart Sjöstedt