Vist gamla kyrka, exteriör.
Bildleverantör: Lennart Sjöstedt