Vist gamla kyrka, exteriör.
Bildleverantör: Nils Holger Johansson