Interiör Vist nya kyrka. ?
Bildleverantör: Maj Berg