Gudstjänst iVist (nya) kyrka
Foto Rune Almqvist. Bildleverantör: Märta Almqvist