Gudstjänst i Vist (nya) kyrka.
Foto Rune Almqvist. Bildleverantör: Märta Almqvist