Julspel (barn) i Vist nya kyrka.
Foto Rune Almqvist. Bildleverantör: Märta Almqvist