Vist kyrka under restaurering, omedelbart före kyrkbranden.
Foto Rune Almqvist. Bildleverantör: Märta Almqvist