Konfirmander i Vist ca 1964

Namnuppgifter från Lars Sylvan

Stående, från vänster: 1) Manne Gustafsson, Rosendal. 2) Olgas i Hybbeln far. 3) ? 4) 

5) ? 6) ? 7) Gunnar Johansson i Skogshall 8) ? 9) ? 10) Ture Johansson, Ståltorpet.

Sittande, från vänster: 1) ? 2) ? 3) ? 4) ? 5) ? 6) ? 7) ? 8) Signe Andersson, Gistalund.

Bildleverantör: Lars Sylvan