Vist kyrka. Tornspiran lyfts på plats. 
Bildleverantör: Leif Palmqvist