1927 års konfirmander på bild i Corren 1967-06-09.

1927 års konfirmander i Vist firade 40-årsjubileum i samband med söndagens högmässa i Vists kyrka. Under
sammanringningen nedlades en krans på kyrkoherde Otto Aspans grav samt blommor på en avliden läskamrats grav.
Högmässan förrättades av kontraktsprosten Ingvar Kalm, Norrköping, samt kyrkoherde Sven M Hultkvist. Predikan
hölls av prosten Kalm och i den avslutande nattvardsmässan tjänstgjorde båda prästerna. En anledning till prosten
Kalms medverkan var jubileum av 1942 års konfirmander, den första gruppen sedan prosten Kalm tillträtt tjänsten
som kyrkoherde i Vist. Efter högmässan samlades grupperna var för sig till samkväm i församlingshemmet, där prosten
Kalm höll upprop med sin grupp och kyrkoherde Hultkvist med den äldre gruppen.
Närvarande från 1927:
Margit Andersson, Elsvig Gustafsson, f Johansson, Sonja Johansson, f Andersson, Dagny Lord, f Hjertén,
Helga Johansson, f Magnusson, Ester Bergman, f Karlsson, Elsa Wiström, f Johansson, Svea Andersson, f Andersson,
Ingrid Svensson, f Karlsson, Sten Forslind, Torsten Kaliff, Bror Svensson, Gunnar Gustavsson, Gunnar Göransson,
Torsten Bovin, Erik Karlsson
och Sixten Jonsson.