1928 års konfirmander har firat 40-årsjubileum i Vist. 

Av den ursprungliga gruppen på 34 konfirmander hade 26 kommit till jubileet. Efter gudstjänsten, som hölls av kyrkoadjunkt 
Bengt Salomonsson, samlades man till kaffe på församlingshemmet. 
Blommor nedlades på den bortgångne konfirmandlärarens, Otto Aspan, grav samt på avlidna kamraters gravar i Vist, Vårdnäs 
och Linköping. I jubileumsträffen deltog: 
Allan Johnsson, Arnold Gustavsson, Tore Malmberg, Ivar Pettersson, Engelbrekt Karlsson, Gunnar Eriksson, Gösta Lindholm, 
Göte Larsson, Ivar Freij, Karl Jakobsson, Gunnar Bouvin, Bror Karlsson, Karl-Erik Andersson, Nils Karlsson, 
Alice Johansson-Ankarstam, Karin Larsson-Karlsson, Dagny Kleist-Axelsson, Henny Peterzén, Ridén, AinaCastensson-Nilsson, 
Alice Lilja-Halldén, Anna-Lisa Andersson-Vall, May Bergström-Lundkvist, Aina Lindholm-Isaksson, Margit Gunnarsson-Andersson, 
Ingeborg Lind-Örtengren och Märta Karlsson.