Vist gamla kyrka, byggd 1745, nedbrunnen 1961. 
Foto från 1915.

Bildleverantör: