Bomtorpet

Soldattorp, Rote Nr 24, under Norrberga

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår  Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak Övrigt
1674? 1687 Soldat Andersson Nordman Olof 1645 Vist 17410723
Soldat
      Okänd hustru
      Olofsdotter Elisabet 16810224 Vist, Norrberga


      Olofsdotter Karin 16830415 Vist, Norrberga


      Antog tjänst vid regementet som utskriven soldat 1674.
Blev indelt soldat vid Bomtorpet 1684.
Avancerade till korpral 1687 och blev då transporterad till rote Nr. 26 vid Hållingstorp.
1687 1703 Soldat Thorsson Hjort Abraham 1665C


Soldat
      Nilsdotter Karin 16610707 Vist, ?


      Abrahamsdotter Karin 16970719 Vist, Ägor 16981001

      Abrahamsdotter Karin 16990708 Vist, Norrberga


      Lejd av korpralen Johan Hjort på de vanliga villkoren, och hittransporterad uti Oluf Nordmans ställe som avancerat till korpral.
Abraham Hjort blev fördubblingskorpral den 23 augusti 1703.
Transporterad till ständig korpral vid rote Nr: 1.
1704 1704 Soldat Nilsson Norrberg Gunnar 1680C


Soldat
      Ankom till regementet den 21 juli 1704. Död på marschen till Sluup den 14 november samma år.
1709 1712 Soldat Olofsson Norberg Anders 1688 Linköping, S:t Lars

Soldat
      Antagen till soldat i november månad 1709. Är då 21 år. "Förlorat sina gula strumpor d. 28 febr. i slaget samt gehäng".
1711 1711 Soldat Norrberg Anders 1790C Kinneberga härad

Soldat. Antagen 15 januari 1711.
     
? 1714 Soldat Matsson Norrberg Bo 1682 Närke

Soldat
      Antagen till soldat 1710 och är då 28 år. Kan läsa och skriva.
1714: Avancerat till korpral vid Nr 121och transporteras hit igen från Nr 125.
1714 1720 Soldat Johansson Hedenström Daniel 1697 Småland 17211016
Soldat.
1715: Felas kruthorn och musköthölster. 1718: Har kappan allenast brukat i norska campanier 1716, men handskar, gehäng, rock, gul väst och byxor förslitna. Fått av roten nya skor och strumpor sedan sista mönstringen. 1719 noteras nya anmärkningar och brister.
      Larsdotter Ingegerd 1695C      Danielsson Johan 17160813 Vist, Norrberga


      Danielsson Lars 17190412 Vist, Norrberga


       
1720 1727 Soldat Larsson Norrström Anders 1700C


Soldat vid 20 år.
1721: Har musköt, bajonett och värja, men kappan nästan utsliten. Undfått i mars 1721 ny hatt, rock, gehäng och handskar.
Bandeler, taska och rem med alla dess tillbehör är av det gamla.
1725 befinns ha bråck, kasserad den 5 september
      Månsdotter Brita 1700C      Andersdotter Anna 17241003 Vist, Bomtorpet


       
1727 1738? Soldat Norrbom Nils 1697
17720615 Ålderd. Soldat, Kyrkowäktare
      Kristiansdotter Maria 1684?
17371214

      Nilsson Nils 17270715 Vist, Bomtorpet


       
1738 1752 Soldat Norrbom Nils 1697
17720615 Ålderd. Soldat, Kyrkowäktare
      Jeremiasdotter Annika 1705
17510902 Wärk
      Nilsson Jeremias 17400301 Vist, Bomtorpet


       
1752 1757 Soldat Norrbom Nils 1697
17720615 Ålderd. Soldat.
Ur generalmönsterrullan 1757 går att läsa "Gammal, tiänt först under dragonerna i Norje. Skuten i högra låret af ett stycke (granatskrot). Skadad, varit en bra karl." Får avsked, rekommenderas dubbelt underhåll.
Avsked vid 59 år.
Nils var kyrkväktare efter sin soldattjänst
      Månsdotter Kerstin 1728
17761011 Fråssa Och Håll
      Nilsdotter Anna 17540504 Vist, Bomtorpet


      Nilsson Anders 17570304 Vist, Bometorpet


       
1757 1773 Soldat Samuelsson Norrbom Johan 1735
17730603 Håll Sting Soldat
      Persdotter Sara 1742
17950620 Fråssa
      Johansdotter Katarina 17680801 Vist, Brommetorp


      Johansdotter Elisabet 17700828 Vist, Brommetorpet


      Johansson Petrus 17721104 Vist, Brommetorpet


       
1774 1807 Soldat Andersson Norrbom Jonas 1752 Ingatorp 18100116 Bröstfeber Soldat Kyrkoväktare Föräldrar: Soldat Anders Wigren och Kiersti Andersdtr
      Andersdotter Stina 17500627 Vist, Norrgården 18100130 Bröstfeber F: Bonden Anders Bergsten och Annika Larsdtr.
      Jonsson Andreas 17770507 Vist, Brommetorp


      Jonsson Magnus 17790415 Vist, Brommetorp


      Jonsson Johannes 17800827 Vist, Brommetorp


      Jonsson Petrus 17821112 Vist, Brommetorp


      Jonsson Nord Jonas 17861104 Vist, Bometorp 18091105 Lungsot
      Jonasdotter Anna Kristina 17910819 Vist,


       
1807 1809 Soldat Jonsson Nord Jonas 17861104 Vist, Bometorp 18091105 Lungsot Var son till föregående soldat Jonas Norrbom.
Blev soldat 1807.
Var kommenderad till Norge, där han ådrog sig förkylning.
       
1810 1829 Soldat Norrfeldt Jonas 1770 Nykil 18531023 Ålderdomsbräcklighet Lifgrenadier.
      Johansdotter Anna Greta 1781 Nykil 18510110 Ålder Föräldrar: Bond Johann. Jonsson och Hustru Stina Jonsdtr.
      Gift andra gången 1804 med Greta Johansdotter. Född 1780 i Nykil församling, död 1851.
1829 begär Jonas avsked för långvarig och högst berömlig tjänstgöring.
Är då sjuklig och svag och kan ej bidraga till sin försörjning.
Anmäls till underhåll.
Jonas var den siste soldaten vid Bomtorpet. Flyttade 1830 till nybygget Norrsätter.