Karta från 1695.
Uppe till vänster ses soldatetorpet Bomtorpet och nere till höger ses
Norrberga by.