Ett forskarbesök som handlade om revitalisering:
Vi fick ett brev från forskningsassistent Elin Svensson, LiU. Hon ville ha ett möte med någon från vår förening. Här följer Elins brev:

Hej!
 
Jag heter Elin och arbetar som forskningsassistent på Linköpings universitet. Jag är engagerad i ett projekt som handlar om något som vi kallar för revitaliseringspraktiker. Det handlar om hur vi kan få gamla tiders traditioner att leva vidare genom att ta tillvara på äldre tiders kunskaper, seder och bruk och införliva dem på olika sätt i våra liv idag. Ofta görs det med en tanke om att bevara vårt kulturarv och de kunskaper som riskerar att försvinna med de personer som bär med sig dessa kunskaper. Här gör hembygdsföreningar ett jätteviktigt arbete med att bevara gamla kunskaper, berättelser och föremål - och det är just därför jag kontaktar er. Nyligen vände jag mig till Östergötlands hembygdsförbund och frågade om de hade tips på hembygdsföreningar i Östergötland som, förutom att bevara äldre tiders föremål, är särskilt inriktade på att samla in och bevara berättelser från förr. Det handlar ofta om "tyst kunskap" - praktiska kunskaper som gått i arv genom generationer utan att behövt kommunicerats, "sådant man bara vet". Men med våra moderna livsstilar och en annan slags vardag behöver vi fånga upp sådana tysta kunskaper för att inte riskera att de försvinner. Östergötlands hembygdsförbund tipsade mig bland annat om er förening.
 
Jag undrar om någon eller några i föreningen skulle vara intresserade av att intervjuas och dela med sig av sina tankar om det arbete ni gör för att bevara äldre tiders kunskaper, seder och bruk? Med tanke på de rådande Coronatiderna tänker jag att ett samtal över telefon eller ett möte utomhus lämpar sig bra. Det vore oerhört roligt att få höra om föreningens bevarandearbete och om hur ni upplever att intresset för gamla traditioner, seder och bruk ser ut idag.
 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Svensson, forskningsassistent  Tema Q, Linköpings universitet (och därtill med rötterna i Näknens hembygdsförening) 

 

Annette Söderman och jag, Mats Persson, svarade på kallelsen och vi träffade Elin för samtal på Fornhemmet den varma och vackra dagen 24 juni 2020. Elin presenterade sig och sina forskningskollegor i projektet, Johanna Dahlin och Martin Fredriksson, som inte var med på mötet.
Det var ju smickrande att hembygdsförbundet rekommenderade oss.
Elin ställde frågor och vi svarade så gott vi kunde. Vi kunde ge flera exempel på hur vi i föreningen håller gamla metoder och arbetssätt levande: hägnadskuserna tillsammans med JUF, skötseln av köks- och kryddträdgårdarna, reparation av Fornhemmets byggnader (halmtaken och de tidstypiska hängrännorna, bl a) mm.
Vi var överens om det avsevärda arbetet att vaska fram gamla metoder ur allt skrivet och dokumenterat. Vi tipsade om våra många ljudinspelningar med våra gamlas berättelser från förr. Vi nämnde också Lars Jonssons fina dokumentation av några av våra bönders dagliga arbete och bekymmer, vilket kommer att vara till stor glädje i en nära framtid. Samtalet pågick i ett par timmar - med fika, så klart.
Som avslutning visade Anette Elin runt i byggnaderna och Elin var nöjd tackade så mycket för att hon fått komma. Vi önskade henne lycka till i hennes intressanta forskning.

Elin och Anette i samtal i skuggan framför Sandgården

Text och foto: Mats Persson