fornborg-f1.jpg (67477 bytes)
Figur1. Fornborgen på Styvinge. Dubbel skraffering
visar på stenmurar, enkel skraffering på utrasad sten.
Kryss betecknar jordprover.