fornborg-f1.jpg (67477 bytes)
Fig 3. Karta över fornlämningar vid Styvinge