Fornlämningar
Runstenen vid Vists kyrka
Den enda kända runstenen i Vist upptäcktes 1963.

Bo Jonsson-Grips borg på Bosholme

På initiativ av Oscar Ekman på Bjärka-Säby utgrävdes åren 1914 och 1915 den förmodade platsen för borgen här på den s.k. Bosholme. Grävningarna visade att en medeltida borg funnits på holmen, som då skyddades av ett högre vattenstånd och stridare forsar än i dag. Bo Jonsson-Grips borg Bjärkaholm  har alltså legat här.

 

En utredning angående ruinerna på Bosholme af Sven Brandel

Ur Linköpings-Extra från 1986 är denna artikel hämtad.
Hjortkälla
I eklandskapet söder om Linköping, som är det största ekpräglade området i norra Europa, ligger Hjortkälla inte långt från godsen Sturefors och Bjärka Säby. Torpet har tillhört godset Bjärka-Säby men har sedan 1600-talet varit knutet till Styvinge gård. Det unika med denna gård är det väl bevarade tegskiftet som finns kvar idag tack vare att en gammal man (enligt syneprotokoll 1895) slapp att täckdika åkrarna.Styvinge fornborg upptäcktes av medlemmar i Wists hembygdsförening 1985. I maj ? gjordes en mindre arkeologisk undersökning av borgen. Denna hade formen av en fältarkeologikurs under ledning av arkeologen Göran Tagesson. !6 av föreningens medlemmar deltog. Inga sakfynd gjordes och någon noggrannare datering gick ej heller att göra.
Undersökningen finns redovisad i rapporten Arkeologisk undersökning av fornborg i Styvinge.
Index: Borgbeskrivning, Fosfatkartering, Schakt, Skålgropar, Bosättningar, Datering, Ekonomi, Andra fornborgar, Källor
Figurer: Borgplan, Murprofil, Karta, MurresterUtgrävning vid Klampenborg 090205