Utflykt till Herborum, Tyrislöt, Harstena och Gräsmarö 2001-05-26

Hembygdsföreningens vårutflykt gick i år till Harstena och Gräsmarö via Herborum och Tyrislöt och blev en synnerligen lyckad tillställning. Vädergudarna var på gott humör vilket naturligtvis bidrog. Ännu viktigare var dock resmålet(n), den goda maten och alla de 42 trevliga deltagarna. Reseledare var vår egen Uno Svensson.

Text och foto: Hans Hansson

 Efter återkomsten till Tyrislöt och kaffe(te)paus med fralla besökte vi det nya museum som S:t Anna’s hembygdsförening ställt i ordning. Mycket intressant och snyggt arrangerat. Imponerande!