Ur ÖC 1951-02-12

Markör dödad av skott vid fältskjutning

Anm: Den dödes namn, som finns med Östgöta Correspondentens artikel, har här uteslutits.

Under en fältskjutning på söndagen i Vist träffades en av deltagarna, en lantbrukselev som fungerade som markör, av ett skott och avled under transport till Linköpings lasarett.

Fältskjutningen, som ägde rum på söndagsförmiddagen vid Tjugumålen, hade anordnats av Vists skytteförening och upplagts som en tävlan mellan hemmaföreningen och Esselte skytteförening, Stockholm. Allt var perfekt ordnat och markörerna, som utgjordes av elever vid Bjärka-Säby och manskap från I4 var väl instruerade.

Markören befann sig ensam vid sista skjutstationen, där s.k. stridsskjutning skulle äga rum. Han hade bra skydd bakom en stor sten vid sidan om skjutfältet. Skjutningen var uppdelad på tre moment, mot helfigur, rörligt mål och hjälmar. Då de två första avverkats drog markören med ett rep bort de buskar som dolde hjälmarna. Närmaste hjälm från markörskyddet befann sig på cirka 10 meters avstånd. Skjutningens slut skulle markeras med en lång visselsignal och i samma ögonblick som signalen inleddes dök markören fram och syntes i halvfigur bakom stenen. Just då small ett skott och markören träffades i huvudet. 

Den patrull om tio skyttar, som befann sig vid skjutstationen, sköt på cirka 100 meters avstånd.

Den polisutredning som under söndagen verkställdes av överkonstapel Stig Ekman, Åtvidaberg, visar att ren olyckshändelse föreligger.

Markören var sedan 1949 elev vid Bjärka-Säby lantbruksskola.