Hjortkälla i Wist

Välkommen

Orienteringskarta för Hjortkälla

Hjortkällas läge 

 

Förhistoria

Från istid till nutid

Arkeologi

 

Människor och byggnader

Hjortkälla torpare

Byggnader

Vattenkällor

Linberedning

Fynd

 

Odlingslandskapet

Fossil åkermark

Odlingsrösen

Den resta stenen

De gamla vägarna

Ekar

Flora och fauna

Nuvarande och framtida användning