Bildad 1976

Föreningsinformation

Medlemsavgiften, 100 kr för enskild medlem och 180 kr för familj inklusive barn upp till 18 år, kan sättas in på föreningens bankgiro 5278-4576.

Glöm inte att på blanketten ange namn och adress. Gärna också telefonnummer och e-postadress.