Kommunikationer

Vägnätet

Något lite som har med vägar i Wist att göra:

Kinda kanal (läs mer)

Kontrakt om kanalisering av sjösystemet antogs den 24 december 1864. Arbetet påbörjades 1865 av Kinda kanal AB och Kinda båtled stod klar i juni 1871. Kanalen som kostade 1.300.000 kronor att bygga avsynades i september samma år.
Farledens storhetstid ur ekonomisk synpunkt blev kort i och med tillkomsten av Östra centralbanan.

Östra centralbanan (läs mer)

Lagom till Östra Centralbanans 100-års jubileum har Niklas Adell och Per-Olov Brännlund skrivit boken om järnvägen Linköping-Hultsfred. Genom tillmötesgående av författarna kan Vist hembygdsförening återge de delar som berör Vist socken. För detta ber vi att få framföra ett varmt tack.

Uppdaterad 2023-02-04