BÄNKLÄNGD, UPPGJORD 1834 MED LÄNGDEN 1745 SOM GRUND

Bilaga till Ingvar Kalms "Om Vists kyrka".

 

"På ömse sidor om gången har i hvarje Bänk förr varit indelt med 2 ¾ hemman samt efter Hemmanstalens slut 12 Torpare i hvarje Bänk, men nu efter nya indelningen har till hvarje Bänk blifvit anslagne 3 hemman, och derefter 14 Torpare i hvarje Bänk".

 

På stora Gången 

 
1 Herrgårdarnas Inspectorer och Bokhållare
Bruks Inspectoren och Bokhållaren vid Cedersberg. 
Boställs Innehafvaren vid Styfvinge med deras fruar och barn äfvensom andra vid Herrgårdarna bättre personer boende.
9 Wists Pastors Boställe, Wessentorps Storgård, Gräshorva, Ringsnäs, Tacketorp
2 Herrgårdarnas fogdar eller Rättare, Trädgårdsmästarne Smeder och mjölnare eller andra der boende Handtverkare 10 Hofvetorpe folk, Socken Byggningen, Styfvinge, Selgesätter, Gunnarsbo, Norrberga mellangård
3 Herrgårdarnas Tjenstefolk Gifta och Ogifta, samt statfolk som der äro boende 11 Skogs skattegård, Gasarp, Kringstorp, Risnäs öfverby, Lilla Ringetorp
4 Bruksfolket vid Cedersberg, eller andra der boende personer, Hemmansåboar 12 Joelstorp, Risnäs Nedergård, Banketorp, Björksätter, Gattorp, Klint, Ebbetorp
5 Comminister Bostället, Markustorp, Torpa Norrgård, Dahlshult, Mårdstorp 13 Åndebäck, Bostorp, Torpa mellangård, Tocketorp, Risnäs Stengård, Ibidem Spånggård
6 Wreta by, Skogs Norrgård, Wessentorp Lillgård, Karsnäs, Dahla 14 Hollingstorp, Torpa Södergård, Seltorp, Husby
7 Stora Ringetorp, Skogs Rusthåll, Torpa Nybordet, Stora Fallemo, Skogs Södergård, Cathrineberg 15 Norrberga Lillgård, Labbenäs, Grimsmålen, Winstorp, Mörketorp, Risnäs Storgård
8 Skälstorp Norrberga Westergård, Ibidem Östergård, Svartsätter men icke fattighuset    

 

Torpare

 
16 Skorpa, Säby bro, Qvarntorp, Bestorp, 
Christinelund
21 Nysätter, Hökhult, Nysätters slätt, Hagen Lilla på Säby gods, Korset, Sveden, Grönsved, Braberg, Björkholmen, Nytorpet, Stensätter, Nybygget, Kottsätter, Bomanstorp
17 Ingetorp, Sturefors Bäck, Aspebråten, Åkroken, Bankesved, Torpet Ringetorp, Stora Långenäs, Lilla Långenäs, Hultet, Flånstorp, Storängen, Hagen på Sturefors gods, Lilla Fallemo 22 Hybbeln på Säby gods, Måshult, Smedstorp, Dunnerhult, Sjöändan östra, Ekenstorpet, Thorstorp, Sadelmakarehemmet, Lundstorpet, Paradis, Fredricsdahl, Lostugan, Grindstugan vid Ringsnäs, Påland
18 Högmo, Landamäre, Stohagen, Sundet, Skrinhult, Skogsstugan, Snörom, Sand, Örebro, Kärr, Hagen stora på Säby gods, Solberga, Skyttorpet, Stafsätters qvarn 23 Solbacken, Grönlund, Sjögsätter, Ottingen, Björklund, Hagsätter, Bäckfall, Rudan, Grindstugan vid Torpa, Nydahl, Hagnäs, Sjöberget, Sveden vid Markustorp, Källtorpet
19 Humpen, Donehall, Säby Bäck, Källsäter, Fihlbacken, Fiskevik, Börsebo, Damin, Hässlekulla, Hybeln på Sturefors gods, Mumsmålen, Brommetorp stora, Tholemålen, Kohagen 24 Kyrkovaktaren, Eklund vid Markustorp, Brommetorp Lilla Kammarbo, Rosendahl vid Kringstorp, Penemünde, Källsätters fattighus, Svartsätters fattighus
20 Jubäck, Lillsäter, Hästemo, Löfudden, Westerås, Löfsveden, Spjut, Pinnerum, Korsbäcken, Sjöändan westra, Kalfsveden, Pirum, Hjortkälla, Murtorpet    

 

På läktaren

 
1 Fribänk för Herrgårdarnas Inspektorer och Bokhållare 6 Fiskarestugan, Sjöstugan, Gatan vid Säby, Eklund vid Säby, Gatstugan vid Säby, Löten vid Torpa, Smedstugan vid Torpa, Gatan vid Göttorp
2 Smedstugan på Wreta ägor, Löten vid Tocketorp, Källstugan på Wreta ägor, Bergdalen 7 Håkanstorp, Sörängen, Stafslund, Sandstorp, Aspelund, Eklund vid Skog, Gärdet vid Skog
3 Norrsätter, Nyhagen, Dahlkullen, Ulricsdahl, Risberga,  8 Carlsberg, Enbacken, Brahus, Hagen vid Skog, Hagstugan vid Skog, Skogstorp, Isacsberg, Kämpstugan
4 och 5 Församlingens Grenadierer