Ur Vist kyrkas äldre historia

Kyrkbygget 1745

Restaureringar