Kyrkbranden 1961

Vist tvåhundraåriga kyrka brändes ur totalt vid en förödande eldsvåda den 21 juni 1961. Svag rökutveckling från taket upptäcktes strax efter kl. 12 av en arbetare, som var sysselsatt med att lägga kopparplåt på taket. Ett par timmar senare återstod endast de svartbrända murarna av kyrkan.

Branden fick ett närmast explosionsartat förlopp i den hårda västliga vinden. Endast en mindre del av kyrkans lösa inventarier, såsom det delvis medeltida kyrksilvret, porträtt, skrudar och övriga textilier kunde räddas. Bland de förstörda inventarierna hade ett triumfkrucifix från 1300-talets första fjärdedel samt ett altarskåp tillverkat i Lübeck under 1400-talets slut, möjligen av Bernt Notke, det största konstnärliga värdet.

Vidare förstördes det oskattbara taket, som var smyckat med utsökt vackra figur- och dekorationsmålningar av Sven Gustaf Stoltz från Vadstena. Även altartavlan och den ovanliga predikstolen som var utförd av bildhuggaren Börje Eriksson i Bäck 1648-50 blev lågornas rov.

Brandkårer från Sturefors, Bestorp och Linköping deltog i försöken att bekämpa branden. Denna hade dock redan fått alltför gott fäste i det torra virket för att kunna släckas i den hårda vinden.