LÄROPLAN

 

FÖR FOLKSKOLORNA

 

VID KYRKSKOLAN INOM VISTS SKOLDISTRIKT

 

AV LINKÖPINGS STIFT

 

 

 

Timplan

 

Kristendomskunskap

Modersmålet

Räkning och geometri

Hembygdsundervisning med arbetsövningar

Geografi och naturkunnighet

Historia

Teckning

Gymnastik med lek och idrott

Trädgårdsskötsel

Slöjd för gossar

Slöjd för flickor

Allmänna anmärkningar