Slöjd för flickor.

 

Första och andra klassen.

 

Arbetsövningar förekomma i dessa klasser i samband med hembygdsundervisningen.

 

Tredje klassen.

 

Arbetsövningar i samband med hembygdsundervisningen. Förfärdigande av något enkelt föremål medelst sömnad på grovträdigt mjukt tyg. Förfärdigande av enkla sömnadsarbeten medelst förstyng och kaststyng; isättning av band och knappar; märkning med efterstyng.

 

Fjärde klassen.

 

Förfärdigande av enkla föremål genom stickning med två stickor (uppläggning, rät stickning, avig stickning) samt genom sömnad för hand (fållstyng, efterstyng, fällsöm), stoppning, lättare övning i stickning med 5 stickor.

 

Femte klassen.

 

Stickning med 5 stickor. Tillämpning av förut inövade sömnadsarter under förfärdigande genom sömnad för hand av enkla underkläder efter av barnen själva utförd måttagning och tillklippning.

 

Sjätte klassen.

 

Lappning och stoppning av söndriga persedlar. övning i symaskinens skötsel och vård. Förfärdigande för hand och på maskin av föremål företrädesvis av bomullstyg efter av lärjungarna utförd måttagning och tillklippning. Någon enkel prydnadssöm.